Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jiarui Xu

Semi-Supervised 3D Hand-Object Poses Estimation with Interactions in Time


Jun 09, 2021
Shaowei Liu, Hanwen Jiang, Jiarui Xu, Sifei Liu, Xiaolong Wang

* CVPR 2021, Project page: https://stevenlsw.github.io/Semi-Hand-Object 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Self-supervised Correspondence Learning: A Video Frame-level Similarity Perspective


Apr 06, 2021
Jiarui Xu, Xiaolong Wang

* Project Page: https://jerryxu.net/VFS 

  Access Paper or Ask Questions

Harnessing Tensor Structures -- Multi-Mode Reservoir Computing and Its Application in Massive MIMO


Jan 25, 2021
Zhou Zhou, Lingjia Liu, Jiarui Xu


  Access Paper or Ask Questions

Global Context Networks


Dec 24, 2020
Yue Cao, Jiarui Xu, Stephen Lin, Fangyun Wei, Han Hu

* To appear in TPAMI. Full version of GCNet: Non-local Networks Meet Squeeze-Excitation Networks and Beyond (arXiv:1904.11492) 

  Access Paper or Ask Questions

DRG: Dual Relation Graph for Human-Object Interaction Detection


Aug 26, 2020
Chen Gao, Jiarui Xu, Yuliang Zou, Jia-Bin Huang

* ECCV 2020. Project: http://chengao.vision/DRG/ Code: https://github.com/vt-vl-lab/DRG 

  Access Paper or Ask Questions

Fast Video Object Segmentation With Temporal Aggregation Network and Dynamic Template Matching


Jul 11, 2020
Xuhua Huang, Jiarui Xu, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang

* CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Group: A Bottom-Up Framework for 3D Part Discovery in Unseen Categories


Feb 16, 2020
Tiange Luo, Kaichun Mo, Zhiao Huang, Jiarui Xu, Siyu Hu, Liwei Wang, Hao Su

* Accepted by ICLR2020 

  Access Paper or Ask Questions

MMDetection: Open MMLab Detection Toolbox and Benchmark


Jun 17, 2019
Kai Chen, Jiaqi Wang, Jiangmiao Pang, Yuhang Cao, Yu Xiong, Xiaoxiao Li, Shuyang Sun, Wansen Feng, Ziwei Liu, Jiarui Xu, Zheng Zhang, Dazhi Cheng, Chenchen Zhu, Tianheng Cheng, Qijie Zhao, Buyu Li, Xin Lu, Rui Zhu, Yue Wu, Jifeng Dai, Jingdong Wang, Jianping Shi, Wanli Ouyang, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Technical report of MMDetection. 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

GCNet: Non-local Networks Meet Squeeze-Excitation Networks and Beyond


Apr 25, 2019
Yue Cao, Jiarui Xu, Stephen Lin, Fangyun Wei, Han Hu


  Access Paper or Ask Questions

Spatial-Temporal Relation Networks for Multi-Object Tracking


Apr 25, 2019
Jiarui Xu, Yue Cao, Zheng Zhang, Han Hu


  Access Paper or Ask Questions

Deep High Dynamic Range Imaging with Large Foreground Motions


Jul 24, 2018
Shangzhe Wu, Jiarui Xu, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang

* ECCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions