Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
DRG: Dual Relation Graph for Human-Object Interaction Detection

Aug 26, 2020
Chen Gao, Jiarui Xu, Yuliang Zou, Jia-Bin Huang

* ECCV 2020. Project: http://chengao.vision/DRG/ Code: https://github.com/vt-vl-lab/DRG 

  Access Paper or Ask Questions

Fast Video Object Segmentation With Temporal Aggregation Network and Dynamic Template Matching

Jul 11, 2020
Xuhua Huang, Jiarui Xu, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang

* CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Group: A Bottom-Up Framework for 3D Part Discovery in Unseen Categories

Feb 16, 2020
Tiange Luo, Kaichun Mo, Zhiao Huang, Jiarui Xu, Siyu Hu, Liwei Wang, Hao Su

* Accepted by ICLR2020 

  Access Paper or Ask Questions

MMDetection: Open MMLab Detection Toolbox and Benchmark

Jun 17, 2019
Kai Chen, Jiaqi Wang, Jiangmiao Pang, Yuhang Cao, Yu Xiong, Xiaoxiao Li, Shuyang Sun, Wansen Feng, Ziwei Liu, Jiarui Xu, Zheng Zhang, Dazhi Cheng, Chenchen Zhu, Tianheng Cheng, Qijie Zhao, Buyu Li, Xin Lu, Rui Zhu, Yue Wu, Jifeng Dai, Jingdong Wang, Jianping Shi, Wanli Ouyang, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Technical report of MMDetection. 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

GCNet: Non-local Networks Meet Squeeze-Excitation Networks and Beyond

Apr 25, 2019
Yue Cao, Jiarui Xu, Stephen Lin, Fangyun Wei, Han Hu


  Access Paper or Ask Questions

Spatial-Temporal Relation Networks for Multi-Object Tracking

Apr 25, 2019
Jiarui Xu, Yue Cao, Zheng Zhang, Han Hu


  Access Paper or Ask Questions

Deep High Dynamic Range Imaging with Large Foreground Motions

Jul 24, 2018
Shangzhe Wu, Jiarui Xu, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang

* ECCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions