Alert button
Picture for Xia Li

Xia Li

Alert button

Neural Clustering based Visual Representation Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Guikun Chen, Xia Li, Yi Yang, Wenguan Wang

Viaarxiv icon

MD-Dose: A Diffusion Model based on the Mamba for Radiotherapy Dose Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 13, 2024
Linjie Fu, Xia Li, Xiuding Cai, Yingkai Wang, Xueyao Wang, Yali Shen, Yu Yao

Figure 1 for MD-Dose: A Diffusion Model based on the Mamba for Radiotherapy Dose Prediction
Figure 2 for MD-Dose: A Diffusion Model based on the Mamba for Radiotherapy Dose Prediction
Figure 3 for MD-Dose: A Diffusion Model based on the Mamba for Radiotherapy Dose Prediction
Figure 4 for MD-Dose: A Diffusion Model based on the Mamba for Radiotherapy Dose Prediction
Viaarxiv icon

Neural Graphics Primitives-based Deformable Image Registration for On-the-fly Motion Extraction

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 08, 2024
Xia Li, Fabian Zhang, Muheng Li, Damien Weber, Antony Lomax, Joachim Buhmann, Ye Zhang

Viaarxiv icon

Uncertainty-Aware Testing-Time Optimization for 3D Human Pose Estimation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 04, 2024
Ti Wang, Mengyuan Liu, Hong Liu, Bin Ren, Yingxuan You, Wenhao Li, Nicu Sebe, Xia Li

Viaarxiv icon

ModelNet-O: A Large-Scale Synthetic Dataset for Occlusion-Aware Point Cloud Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 16, 2024
Zhongbin Fang, Xia Li, Xiangtai Li, Shen Zhao, Mengyuan Liu

Viaarxiv icon

Text-Driven Traffic Anomaly Detection with Temporal High-Frequency Modeling in Driving Videos

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 07, 2024
Rongqin Liang, Yuanman Li, Jiantao Zhou, Xia Li

Viaarxiv icon

SP-DiffDose: A Conditional Diffusion Model for Radiation Dose Prediction Based on Multi-Scale Fusion of Anatomical Structures, Guided by SwinTransformer and Projector

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 11, 2023
Linjie Fu, Xia Li, Xiuding Cai, Yingkai Wang, Xueyao Wang, Yu Yao, Yali Shen

Viaarxiv icon

Skeleton-in-Context: Unified Skeleton Sequence Modeling with In-Context Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 06, 2023
Xinshun Wang, Zhongbin Fang, Xia Li, Xiangtai Li, Chen Chen, Mengyuan Liu

Viaarxiv icon

FedLPA: Personalized One-shot Federated Learning with Layer-Wise Posterior Aggregation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 03, 2023
Xiang Liu, Liangxi Liu, Feiyang Ye, Yunheng Shen, Xia Li, Linshan Jiang, Jialin Li

Figure 1 for FedLPA: Personalized One-shot Federated Learning with Layer-Wise Posterior Aggregation
Figure 2 for FedLPA: Personalized One-shot Federated Learning with Layer-Wise Posterior Aggregation
Figure 3 for FedLPA: Personalized One-shot Federated Learning with Layer-Wise Posterior Aggregation
Figure 4 for FedLPA: Personalized One-shot Federated Learning with Layer-Wise Posterior Aggregation
Viaarxiv icon

Calibration-based Dual Prototypical Contrastive Learning Approach for Domain Generalization Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 25, 2023
Muxin Liao, Shishun Tian, Yuhang Zhang, Guoguang Hua, Wenbin Zou, Xia Li

Viaarxiv icon