Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qiang Sun

The Report on China-Spain Joint Clinical Testing for Rapid COVID-19 Risk Screening by Eye-region Manifestations


Sep 18, 2021
Yanwei Fu, Feng Li, Paula boned Fustel, Lei Zhao, Lijie Jia, Haojie Zheng, Qiang Sun, Shisong Rong, Haicheng Tang, Xiangyang Xue, Li Yang, Hong Li, Jiao Xie Wenxuan Wang, Yuan Li, Wei Wang, Yantao Pei, Jianmin Wang, Xiuqi Wu, Yanhua Zheng, Hongxia Tian, Mengwei Gu


  Access Paper or Ask Questions

Rapid COVID-19 Risk Screening by Eye-region Manifestations


Jun 12, 2021
Yanwei Fu, Lei Zhao, Haojie Zheng, Qiang Sun, Li Yang, Hong Li, Jiao Xie, Xiangyang Xue, Feng Li, Yuan Li, Wei Wang, Yantao Pei, Jianmin Wang, Xiuqi Wu, Yanhua Zheng, Hongxia Tian Mengwei Gu1


  Access Paper or Ask Questions

Bayesian high-dimensional linear regression with generic spike-and-slab priors


Feb 12, 2020
Bai Jiang, Qiang Sun

* 17 pages for main file, 13 pages for appendix 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Augment Expressions for Few-shot Fine-grained Facial Expression Recognition


Jan 17, 2020
Wenxuan Wang, Yanwei Fu, Qiang Sun, Tao Chen, Chenjie Cao, Ziqi Zheng, Guoqiang Xu, Han Qiu, Yu-Gang Jiang, Xiangyang Xue

* 17 pages, 18 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A unified framework of predicting binary interestingness of images based on discriminant correlation analysis and multiple kernel learning


Oct 14, 2019
Qiang Sun, Liting Wang, Maohui Li, Longtao Zhang, Yuxiang Yang

* 30 pages, 9 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Automatic Detection of ECG Abnormalities by using an Ensemble of Deep Residual Networks with Attention


Aug 27, 2019
Yang Liu, Runnan He, Kuanquan Wang, Qince Li, Qiang Sun, Na Zhao, Henggui Zhang

* 8 pages, 2 figures, conference 

  Access Paper or Ask Questions

A Fine-Grained Facial Expression Database for End-to-End Multi-Pose Facial Expression Recognition


Jul 25, 2019
Wenxuan Wang, Qiang Sun, Tao Chen, Chenjie Cao, Ziqi Zheng, Guoqiang Xu, Han Qiu, Yanwei Fu

* 10 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Nonconvex Regularized Robust Regression with Oracle Properties in Polynomial Time


Jul 09, 2019
Xiaoou Pan, Qiang Sun, Wen-Xin Zhou

* 55 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Question Guided Modular Routing Networks for Visual Question Answering


Apr 17, 2019
Yanze Wu, Qiang Sun, Jianqi Ma, Bin Li, Yanwei Fu, Yao Peng, Xiangyang Xue


  Access Paper or Ask Questions

An Analysis of Classical Multidimensional Scaling


Jan 15, 2019
Anna Little, Yuying Xie, Qiang Sun

* 37 pages including supplementary material 

  Access Paper or Ask Questions

Modified Multidimensional Scaling and High Dimensional Clustering


Oct 24, 2018
Xiucai Ding, Qiang Sun

* 31 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Distributionally Robust Reduced Rank Regression and Principal Component Analysis in High Dimensions


Oct 18, 2018
Kean Ming Tan, Qiang Sun, Daniela Witten


  Access Paper or Ask Questions

Graphical Nonconvex Optimization for Optimal Estimation in Gaussian Graphical Models


Jun 04, 2017
Qiang Sun, Kean Ming Tan, Han Liu, Tong Zhang

* 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions