Alert button
Picture for Ruiyu Wang

Ruiyu Wang

Alert button

RealCraft: Attention Control as A Solution for Zero-shot Long Video Editing

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 21, 2023
Shutong Jin, Ruiyu Wang, Florian T. Pokorny

Viaarxiv icon

Large Language Models on Lexical Semantic Change Detection: An Evaluation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 10, 2023
Ruiyu Wang, Matthew Choi

Viaarxiv icon

Video Transformers under Occlusion: How Physics and Background Attributes Impact Large Models for Robotic Manipulation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 11, 2023
Shutong Jin, Ruiyu Wang, Muhammad Zahid, Florian T. Pokorny

Viaarxiv icon

UniPredict: Large Language Models are Universal Tabular Predictors

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 05, 2023
Ruiyu Wang, Zifeng Wang, Jimeng Sun

Figure 1 for UniPredict: Large Language Models are Universal Tabular Predictors
Figure 2 for UniPredict: Large Language Models are Universal Tabular Predictors
Figure 3 for UniPredict: Large Language Models are Universal Tabular Predictors
Figure 4 for UniPredict: Large Language Models are Universal Tabular Predictors
Viaarxiv icon

Tree-of-Mixed-Thought: Combining Fast and Slow Thinking for Multi-hop Visual Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 21, 2023
Pengbo Hu, Ji Qi, Xingyu Li, Hong Li, Xinqi Wang, Bing Quan, Ruiyu Wang, Yi Zhou

Figure 1 for Tree-of-Mixed-Thought: Combining Fast and Slow Thinking for Multi-hop Visual Reasoning
Figure 2 for Tree-of-Mixed-Thought: Combining Fast and Slow Thinking for Multi-hop Visual Reasoning
Figure 3 for Tree-of-Mixed-Thought: Combining Fast and Slow Thinking for Multi-hop Visual Reasoning
Figure 4 for Tree-of-Mixed-Thought: Combining Fast and Slow Thinking for Multi-hop Visual Reasoning
Viaarxiv icon

A Game-Theoretic Perspective of Generalization in Reinforcement Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 07, 2022
Chang Yang, Ruiyu Wang, Xinrun Wang, Zhen Wang

Figure 1 for A Game-Theoretic Perspective of Generalization in Reinforcement Learning
Figure 2 for A Game-Theoretic Perspective of Generalization in Reinforcement Learning
Figure 3 for A Game-Theoretic Perspective of Generalization in Reinforcement Learning
Figure 4 for A Game-Theoretic Perspective of Generalization in Reinforcement Learning
Viaarxiv icon