Alert button
Picture for Peng Jia

Peng Jia

Alert button

A Versatile Framework for Analyzing Galaxy Image Data by Implanting Human-in-the-loop on a Large Vision Model

Add code
Bookmark button
Alert button
May 17, 2024
Mingxiang Fu, Yu Song, Jiameng Lv, Liang Cao, Peng Jia, Nan Li, Xiangru Li, Jifeng Liu, A-Li Luo, Bo Qiu, Shiyin Shen, Liangping Tu, Lili Wang, Shoulin Wei, Haifeng Yang, Zhenping Yi, Zhiqiang Zou

Viaarxiv icon

An Image Quality Evaluation and Masking Algorithm Based On Pre-trained Deep Neural Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
May 06, 2024
Peng Jia, Yu Song, Jiameng Lv, Runyu Ning

Viaarxiv icon

Motion planning for off-road autonomous driving based on human-like cognition and weight adaptation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 27, 2024
Yuchun Wang, Cheng Gong, Jianwei Gong, Peng Jia

Viaarxiv icon

CSST Strong Lensing Preparation: a Framework for Detecting Strong Lenses in the Multi-color Imaging Survey by the China Survey Space Telescope (CSST)

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 02, 2024
Xu Li, Ruiqi Sun, Jiameng Lv, Peng Jia, Nan Li, Chengliang Wei, Zou Hu, Xinzhong Er, Yun Chen, Zhang Ban, Yuedong Fang, Qi Guo, Dezi Liu, Guoliang Li, Lin Lin, Ming Li, Ran Li, Xiaobo Li, Yu Luo, Xianmin Meng, Jundan Nie, Zhaoxiang Qi, Yisheng Qiu, Li Shao, Hao Tian, Lei Wang, Wei Wang, Jingtian Xian, Youhua Xu, Tianmeng Zhang, Xin Zhang, Zhimin Zhou

Viaarxiv icon

TOD3Cap: Towards 3D Dense Captioning in Outdoor Scenes

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2024
Bu Jin, Yupeng Zheng, Pengfei Li, Weize Li, Yuhang Zheng, Sujie Hu, Xinyu Liu, Jinwei Zhu, Zhijie Yan, Haiyang Sun, Kun Zhan, Peng Jia, Xiaoxiao Long, Yilun Chen, Hao Zhao

Figure 1 for TOD3Cap: Towards 3D Dense Captioning in Outdoor Scenes
Figure 2 for TOD3Cap: Towards 3D Dense Captioning in Outdoor Scenes
Figure 3 for TOD3Cap: Towards 3D Dense Captioning in Outdoor Scenes
Figure 4 for TOD3Cap: Towards 3D Dense Captioning in Outdoor Scenes
Viaarxiv icon

A Data-Driven Approach for Mitigating Dark Current Noise and Bad Pixels in Complementary Metal Oxide Semiconductor Cameras for Space-based Telescopes

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2024
Peng Jia, Chao Lv, Yushan Li, Yongyang Sun, Shu Niu, Zhuoxiao Wang

Figure 1 for A Data-Driven Approach for Mitigating Dark Current Noise and Bad Pixels in Complementary Metal Oxide Semiconductor Cameras for Space-based Telescopes
Figure 2 for A Data-Driven Approach for Mitigating Dark Current Noise and Bad Pixels in Complementary Metal Oxide Semiconductor Cameras for Space-based Telescopes
Figure 3 for A Data-Driven Approach for Mitigating Dark Current Noise and Bad Pixels in Complementary Metal Oxide Semiconductor Cameras for Space-based Telescopes
Figure 4 for A Data-Driven Approach for Mitigating Dark Current Noise and Bad Pixels in Complementary Metal Oxide Semiconductor Cameras for Space-based Telescopes
Viaarxiv icon

DriveVLM: The Convergence of Autonomous Driving and Large Vision-Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 25, 2024
Xiaoyu Tian, Junru Gu, Bailin Li, Yicheng Liu, Chenxu Hu, Yang Wang, Kun Zhan, Peng Jia, Xianpeng Lang, Hang Zhao

Figure 1 for DriveVLM: The Convergence of Autonomous Driving and Large Vision-Language Models
Figure 2 for DriveVLM: The Convergence of Autonomous Driving and Large Vision-Language Models
Figure 3 for DriveVLM: The Convergence of Autonomous Driving and Large Vision-Language Models
Figure 4 for DriveVLM: The Convergence of Autonomous Driving and Large Vision-Language Models
Viaarxiv icon

PC-NeRF: Parent-Child Neural Radiance Fields Using Sparse LiDAR Frames in Autonomous Driving Environments

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 14, 2024
Xiuzhong Hu, Guangming Xiong, Zheng Zang, Peng Jia, Yuxuan Han, Junyi Ma

Viaarxiv icon

BEV-CLIP: Multi-modal BEV Retrieval Methodology for Complex Scene in Autonomous Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 02, 2024
Dafeng Wei, Tian Gao, Zhengyu Jia, Changwei Cai, Chengkai Hou, Peng Jia, Fu Liu, Kun Zhan, Jingchen Fan, Yixing Zhao, Yang Wang

Viaarxiv icon

Perception of Misalignment States for Sky Survey Telescopes with the Digital Twin and the Deep Neural Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 30, 2023
Miao Zhang, Peng Jia, Zhengyang Li, Wennan Xiang, Jiameng Lv, Rui Sun

Viaarxiv icon