Alert button
Picture for Wenming Yang

Wenming Yang

Alert button

OccGaussian: 3D Gaussian Splatting for Occluded Human Rendering

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 15, 2024
Jingrui Ye, Zongkai Zhang, Yujiao Jiang, Qingmin Liao, Wenming Yang, Zongqing Lu

Viaarxiv icon

Efficient Heatmap-Guided 6-Dof Grasp Detection in Cluttered Scenes

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2024
Siang Chen, Wei Tang, Pengwei Xie, Wenming Yang, Guijin Wang

Viaarxiv icon

Residual Dense Swin Transformer for Continuous Depth-Independent Ultrasound Imaging

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 25, 2024
Jintong Hu, Hui Che, Zishuo Li, Wenming Yang

Viaarxiv icon

Rethinking 6-Dof Grasp Detection: A Flexible Framework for High-Quality Grasping

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 22, 2024
Wei Tang, Siang Chen, Pengwei Xie, Dingchang Hu, Wenming Yang, Guijin Wang

Viaarxiv icon

Low-Trace Adaptation of Zero-shot Self-supervised Blind Image Denoising

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Jintong Hu, Bin Xia, Bingchen Li, Wenming Yang

Figure 1 for Low-Trace Adaptation of Zero-shot Self-supervised Blind Image Denoising
Figure 2 for Low-Trace Adaptation of Zero-shot Self-supervised Blind Image Denoising
Figure 3 for Low-Trace Adaptation of Zero-shot Self-supervised Blind Image Denoising
Figure 4 for Low-Trace Adaptation of Zero-shot Self-supervised Blind Image Denoising
Viaarxiv icon

VmambaIR: Visual State Space Model for Image Restoration

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2024
Yuan Shi, Bin Xia, Xiaoyu Jin, Xing Wang, Tianyu Zhao, Xin Xia, Xuefeng Xiao, Wenming Yang

Figure 1 for VmambaIR: Visual State Space Model for Image Restoration
Figure 2 for VmambaIR: Visual State Space Model for Image Restoration
Figure 3 for VmambaIR: Visual State Space Model for Image Restoration
Figure 4 for VmambaIR: Visual State Space Model for Image Restoration
Viaarxiv icon

VastGaussian: Vast 3D Gaussians for Large Scene Reconstruction

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 27, 2024
Jiaqi Lin, Zhihao Li, Xiao Tang, Jianzhuang Liu, Shiyong Liu, Jiayue Liu, Yangdi Lu, Xiaofei Wu, Songcen Xu, Youliang Yan, Wenming Yang

Viaarxiv icon

DiffVein: A Unified Diffusion Network for Finger Vein Segmentation and Authentication

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 03, 2024
Yanjun Liu, Wenming Yang, Qingmin Liao

Viaarxiv icon

LLMRA: Multi-modal Large Language Model based Restoration Assistant

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 21, 2024
Xiaoyu Jin, Yuan Shi, Bin Xia, Wenming Yang

Viaarxiv icon

Diffusion-based Pose Refinement and Muti-hypothesis Generation for 3D Human Pose Estimaiton

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 10, 2024
Hongbo Kang, Yong Wang, Mengyuan Liu, Doudou Wu, Peng Liu, Xinlin Yuan, Wenming Yang

Viaarxiv icon