Alert button
Picture for Bosi Wen

Bosi Wen

Alert button

ToMBench: Benchmarking Theory of Mind in Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 23, 2024
Zhuang Chen, Jincenzi Wu, Jinfeng Zhou, Bosi Wen, Guanqun Bi, Gongyao Jiang, Yaru Cao, Mengting Hu, Yunghwei Lai, Zexuan Xiong, Minlie Huang

Viaarxiv icon

AlignBench: Benchmarking Chinese Alignment of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 05, 2023
Xiao Liu, Xuanyu Lei, Shengyuan Wang, Yue Huang, Zhuoer Feng, Bosi Wen, Jiale Cheng, Pei Ke, Yifan Xu, Weng Lam Tam, Xiaohan Zhang, Lichao Sun, Hongning Wang, Jing Zhang, Minlie Huang, Yuxiao Dong, Jie Tang

Viaarxiv icon

CritiqueLLM: Scaling LLM-as-Critic for Effective and Explainable Evaluation of Large Language Model Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 30, 2023
Pei Ke, Bosi Wen, Zhuoer Feng, Xiao Liu, Xuanyu Lei, Jiale Cheng, Shengyuan Wang, Aohan Zeng, Yuxiao Dong, Hongning Wang, Jie Tang, Minlie Huang

Viaarxiv icon

CharacterGLM: Customizing Chinese Conversational AI Characters with Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 28, 2023
Jinfeng Zhou, Zhuang Chen, Dazhen Wan, Bosi Wen, Yi Song, Jifan Yu, Yongkang Huang, Libiao Peng, Jiaming Yang, Xiyao Xiao, Sahand Sabour, Xiaohan Zhang, Wenjing Hou, Yijia Zhang, Yuxiao Dong, Jie Tang, Minlie Huang

Figure 1 for CharacterGLM: Customizing Chinese Conversational AI Characters with Large Language Models
Figure 2 for CharacterGLM: Customizing Chinese Conversational AI Characters with Large Language Models
Figure 3 for CharacterGLM: Customizing Chinese Conversational AI Characters with Large Language Models
Figure 4 for CharacterGLM: Customizing Chinese Conversational AI Characters with Large Language Models
Viaarxiv icon

EVA: An Open-Domain Chinese Dialogue System with Large-Scale Generative Pre-Training

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 03, 2021
Hao Zhou, Pei Ke, Zheng Zhang, Yuxian Gu, Yinhe Zheng, Chujie Zheng, Yida Wang, Chen Henry Wu, Hao Sun, Xiaocong Yang, Bosi Wen, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang, Jie Tang

Figure 1 for EVA: An Open-Domain Chinese Dialogue System with Large-Scale Generative Pre-Training
Figure 2 for EVA: An Open-Domain Chinese Dialogue System with Large-Scale Generative Pre-Training
Figure 3 for EVA: An Open-Domain Chinese Dialogue System with Large-Scale Generative Pre-Training
Figure 4 for EVA: An Open-Domain Chinese Dialogue System with Large-Scale Generative Pre-Training
Viaarxiv icon