Alert button
Picture for Pei Cheng

Pei Cheng

Alert button

FaceStudio: Put Your Face Everywhere in Seconds

Dec 06, 2023
Yuxuan Yan, Chi Zhang, Rui Wang, Yichao Zhou, Gege Zhang, Pei Cheng, Gang Yu, Bin Fu

Figure 1 for FaceStudio: Put Your Face Everywhere in Seconds
Figure 2 for FaceStudio: Put Your Face Everywhere in Seconds
Figure 3 for FaceStudio: Put Your Face Everywhere in Seconds
Figure 4 for FaceStudio: Put Your Face Everywhere in Seconds
Viaarxiv icon

Michelangelo: Conditional 3D Shape Generation based on Shape-Image-Text Aligned Latent Representation

Jul 03, 2023
Zibo Zhao, Wen Liu, Xin Chen, Xianfang Zeng, Rui Wang, Pei Cheng, Bin Fu, Tao Chen, Gang Yu, Shenghua Gao

Figure 1 for Michelangelo: Conditional 3D Shape Generation based on Shape-Image-Text Aligned Latent Representation
Figure 2 for Michelangelo: Conditional 3D Shape Generation based on Shape-Image-Text Aligned Latent Representation
Figure 3 for Michelangelo: Conditional 3D Shape Generation based on Shape-Image-Text Aligned Latent Representation
Figure 4 for Michelangelo: Conditional 3D Shape Generation based on Shape-Image-Text Aligned Latent Representation
Viaarxiv icon

Learning Variational Motion Prior for Video-based Motion Capture

Oct 28, 2022
Xin Chen, Zhuo Su, Lingbo Yang, Pei Cheng, Lan Xu, Bin Fu, Gang Yu

Figure 1 for Learning Variational Motion Prior for Video-based Motion Capture
Figure 2 for Learning Variational Motion Prior for Video-based Motion Capture
Figure 3 for Learning Variational Motion Prior for Video-based Motion Capture
Figure 4 for Learning Variational Motion Prior for Video-based Motion Capture
Viaarxiv icon

Coordinates Are NOT Lonely -- Codebook Prior Helps Implicit Neural 3D Representations

Oct 20, 2022
Fukun Yin, Wen Liu, Zilong Huang, Pei Cheng, Tao Chen, Gang YU

Figure 1 for Coordinates Are NOT Lonely -- Codebook Prior Helps Implicit Neural 3D Representations
Figure 2 for Coordinates Are NOT Lonely -- Codebook Prior Helps Implicit Neural 3D Representations
Figure 3 for Coordinates Are NOT Lonely -- Codebook Prior Helps Implicit Neural 3D Representations
Figure 4 for Coordinates Are NOT Lonely -- Codebook Prior Helps Implicit Neural 3D Representations
Viaarxiv icon

NTIRE 2022 Challenge on Super-Resolution and Quality Enhancement of Compressed Video: Dataset, Methods and Results

Apr 25, 2022
Ren Yang, Radu Timofte, Meisong Zheng, Qunliang Xing, Minglang Qiao, Mai Xu, Lai Jiang, Huaida Liu, Ying Chen, Youcheng Ben, Xiao Zhou, Chen Fu, Pei Cheng, Gang Yu, Junyi Li, Renlong Wu, Zhilu Zhang, Wei Shang, Zhengyao Lv, Yunjin Chen, Mingcai Zhou, Dongwei Ren, Kai Zhang, Wangmeng Zuo, Pavel Ostyakov, Vyal Dmitry, Shakarim Soltanayev, Chervontsev Sergey, Zhussip Magauiya, Xueyi Zou, Youliang Yan, Pablo Navarrete Michelini, Yunhua Lu, Diankai Zhang, Shaoli Liu, Si Gao, Biao Wu, Chengjian Zheng, Xiaofeng Zhang, Kaidi Lu, Ning Wang, Thuong Nguyen Canh, Thong Bach, Qing Wang, Xiaopeng Sun, Haoyu Ma, Shijie Zhao, Junlin Li, Liangbin Xie, Shuwei Shi, Yujiu Yang, Xintao Wang, Jinjin Gu, Chao Dong, Xiaodi Shi, Chunmei Nian, Dong Jiang, Jucai Lin, Zhihuai Xie, Mao Ye, Dengyan Luo, Liuhan Peng, Shengjie Chen, Xin Liu, Qian Wang, Xin Liu, Boyang Liang, Hang Dong, Yuhao Huang, Kai Chen, Xingbei Guo, Yujing Sun, Huilei Wu, Pengxu Wei, Yulin Huang, Junying Chen, Ik Hyun Lee, Sunder Ali Khowaja, Jiseok Yoon

Figure 1 for NTIRE 2022 Challenge on Super-Resolution and Quality Enhancement of Compressed Video: Dataset, Methods and Results
Figure 2 for NTIRE 2022 Challenge on Super-Resolution and Quality Enhancement of Compressed Video: Dataset, Methods and Results
Figure 3 for NTIRE 2022 Challenge on Super-Resolution and Quality Enhancement of Compressed Video: Dataset, Methods and Results
Figure 4 for NTIRE 2022 Challenge on Super-Resolution and Quality Enhancement of Compressed Video: Dataset, Methods and Results
Viaarxiv icon

Shuffle Transformer with Feature Alignment for Video Face Parsing

Jun 16, 2021
Rui Zhang, Yang Han, Zilong Huang, Pei Cheng, Guozhong Luo, Gang Yu, Bin Fu

Figure 1 for Shuffle Transformer with Feature Alignment for Video Face Parsing
Figure 2 for Shuffle Transformer with Feature Alignment for Video Face Parsing
Figure 3 for Shuffle Transformer with Feature Alignment for Video Face Parsing
Viaarxiv icon

Shuffle Transformer: Rethinking Spatial Shuffle for Vision Transformer

Jun 07, 2021
Zilong Huang, Youcheng Ben, Guozhong Luo, Pei Cheng, Gang Yu, Bin Fu

Figure 1 for Shuffle Transformer: Rethinking Spatial Shuffle for Vision Transformer
Figure 2 for Shuffle Transformer: Rethinking Spatial Shuffle for Vision Transformer
Figure 3 for Shuffle Transformer: Rethinking Spatial Shuffle for Vision Transformer
Figure 4 for Shuffle Transformer: Rethinking Spatial Shuffle for Vision Transformer
Viaarxiv icon