Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiaohe Li

GAHNE: Graph-Aggregated Heterogeneous Network Embedding


Dec 23, 2020
Xiaohe Li, Lijie Wen, Chen Qian, Jianmin Wang


  Access Paper or Ask Questions

Pchatbot: A Large-Scale Dataset for Personalized Chatbot


Sep 28, 2020
Xiaohe Li, Hanxun Zhong, Yu Guo, Yueyuan Ma, Hongjin Qian, Zhanliang Liu, Zhicheng Dou, Ji-Rong Wen

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions