Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jieyu Zhao

What do Bias Measures Measure?


Aug 07, 2021
Sunipa Dev, Emily Sheng, Jieyu Zhao, Jiao Sun, Yu Hou, Mattie Sanseverino, Jiin Kim, Nanyun Peng, Kai-Wei Chang


  Access Paper or Ask Questions

Ethical-Advice Taker: Do Language Models Understand Natural Language Interventions?


Jun 02, 2021
Jieyu Zhao, Daniel Khashabi, Tushar Khot, Ashish Sabharwal, Kai-Wei Chang

* 9 pages, Findings of ACL-IJCNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Double Perturbation: On the Robustness of Robustness and Counterfactual Bias Evaluation


Apr 12, 2021
Chong Zhang, Jieyu Zhao, Huan Zhang, Kai-Wei Chang, Cho-Jui Hsieh

* NAACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

LOGAN: Local Group Bias Detection by Clustering


Oct 06, 2020
Jieyu Zhao, Kai-Wei Chang

* EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Fairness-Aware Explainable Recommendation over Knowledge Graphs


Jun 28, 2020
Zuohui Fu, Yikun Xian, Ruoyuan Gao, Jieyu Zhao, Qiaoying Huang, Yingqiang Ge, Shuyuan Xu, Shijie Geng, Chirag Shah, Yongfeng Zhang, Gerard de Melo


  Access Paper or Ask Questions

Mitigating Gender Bias Amplification in Distribution by Posterior Regularization


May 13, 2020
Shengyu Jia, Tao Meng, Jieyu Zhao, Kai-Wei Chang

* 7 pages, 3 figures, published in ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Gender Bias in Multilingual Embeddings and Cross-Lingual Transfer


May 02, 2020
Jieyu Zhao, Subhabrata Mukherjee, Saghar Hosseini, Kai-Wei Chang, Ahmed Hassan Awadallah


  Access Paper or Ask Questions

"The Boating Store Had Its Best Sail Ever": Pronunciation-attentive Contextualized Pun Recognition


Apr 29, 2020
Yichao Zhou, Jyun-Yu Jiang, Jieyu Zhao, Kai-Wei Chang, Wei Wang

* 10 pages, 4 figures, 7 tables, accepted by ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Short-Term Temporal Convolutional Networks for Dynamic Hand Gesture Recognition


Dec 31, 2019
Yi Zhang, Chong Wang, Ye Zheng, Jieyu Zhao, Yuqi Li, Xijiong Xie


  Access Paper or Ask Questions

Towards Understanding Gender Bias in Relation Extraction


Nov 09, 2019
Andrew Gaut, Tony Sun, Shirlyn Tang, Yuxin Huang, Jing Qian, Mai ElSherief, Jieyu Zhao, Diba Mirza, Elizabeth Belding, Kai-Wei Chang, William Yang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Examining Gender Bias in Languages with Grammatical Gender


Sep 09, 2019
Pei Zhou, Weijia Shi, Jieyu Zhao, Kuan-Hao Huang, Muhao Chen, Ryan Cotterell, Kai-Wei Chang

* 9 pages, 4 figures. Accepted at EMNLP-IJCNLP 2019 as a long paper 

  Access Paper or Ask Questions

Mitigating Gender Bias in Natural Language Processing: Literature Review


Jun 21, 2019
Tony Sun, Andrew Gaut, Shirlyn Tang, Yuxin Huang, Mai ElSherief, Jieyu Zhao, Diba Mirza, Elizabeth Belding, Kai-Wei Chang, William Yang Wang

* Accepted to ACL 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Gender Bias in Contextualized Word Embeddings


Apr 05, 2019
Jieyu Zhao, Tianlu Wang, Mark Yatskar, Ryan Cotterell, Vicente Ordonez, Kai-Wei Chang


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Removal of Gender from Deep Image Representations


Nov 22, 2018
Tianlu Wang, Jieyu Zhao, Mark Yatskar, Kai-Wei Chang, Vicente Ordonez

* 8 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Gender-Neutral Word Embeddings


Aug 29, 2018
Jieyu Zhao, Yichao Zhou, Zeyu Li, Wei Wang, Kai-Wei Chang

* EMNLP 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Gender Bias in Coreference Resolution: Evaluation and Debiasing Methods


Apr 18, 2018
Jieyu Zhao, Tianlu Wang, Mark Yatskar, Vicente Ordonez, Kai-Wei Chang

* NAACL '18 Camera Ready 

  Access Paper or Ask Questions

Men Also Like Shopping: Reducing Gender Bias Amplification using Corpus-level Constraints


Jul 29, 2017
Jieyu Zhao, Tianlu Wang, Mark Yatskar, Vicente Ordonez, Kai-Wei Chang

* 11 pages, published in EMNLP 2017 

  Access Paper or Ask Questions