Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ming Cheng

DLA-Net: Learning Dual Local Attention Features for Semantic Segmentation of Large-Scale Building Facade Point Clouds


Jun 01, 2021
Yanfei Su, Weiquan Liu, Zhimin Yuan, Ming Cheng, Zhihong Zhang, Xuelun Shen, Cheng Wang


  Access Paper or Ask Questions

Outage Constrained Robust Secure Beamforming in Cognitive Satellite-Aerial Networks


May 13, 2021
Bai Zhao, Min Lin, Ming Cheng, Wei-Ping Zhu, Naofal Al-Dhahir


  Access Paper or Ask Questions

DASGIL: Domain Adaptation for Semantic and Geometric-aware Image-based Localization


Oct 01, 2020
Hanjiang Hu, Ming Cheng, Zhe Liu, Hesheng Wang

* Submitted to TIP 

  Access Paper or Ask Questions

RWF-2000: An Open Large Scale Video Database for Violence Detection


Nov 14, 2019
Ming Cheng, Kunjing Cai, Ming Li

* Submitted to ICASSP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Dual Camera System for High Spatiotemporal Resolution Video Acquisition


Sep 28, 2019
Ming Cheng, Zhan Ma, M. Salman Asif, Yiling Xu, Haojie Liu, Wenbo Bao, Jun Sun


  Access Paper or Ask Questions

RF-Net: An End-to-End Image Matching Network based on Receptive Field


Jun 03, 2019
Xuelun Shen, Cheng Wang, Xin Li, Zenglei Yu, Jonathan Li, Chenglu Wen, Ming Cheng, Zijian He

* 9 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learned Quality Enhancement via Multi-Frame Priors for HEVC Compliant Low-Delay Applications


May 03, 2019
Ming Lu, Ming Cheng, Yiling Xu, Shiliang Pu, Qiu Shen, Zhan Ma


  Access Paper or Ask Questions

LO-Net: Deep Real-time Lidar Odometry


Apr 17, 2019
Qing Li, Shaoyang Chen, Cheng Wang, Xin Li, Chenglu Wen, Ming Cheng, Jonathan Li

* CVPR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Advancing the State of the Art in Open Domain Dialog Systems through the Alexa Prize


Dec 27, 2018
Chandra Khatri, Behnam Hedayatnia, Anu Venkatesh, Jeff Nunn, Yi Pan, Qing Liu, Han Song, Anna Gottardi, Sanjeev Kwatra, Sanju Pancholi, Ming Cheng, Qinglang Chen, Lauren Stubel, Karthik Gopalakrishnan, Kate Bland, Raefer Gabriel, Arindam Mandal, Dilek Hakkani-Tur, Gene Hwang, Nate Michel, Eric King, Rohit Prasad

* 2018 Alexa Prize Proceedings 

  Access Paper or Ask Questions

On Evaluating and Comparing Conversational Agents


Jan 11, 2018
Anu Venkatesh, Chandra Khatri, Ashwin Ram, Fenfei Guo, Raefer Gabriel, Ashish Nagar, Rohit Prasad, Ming Cheng, Behnam Hedayatnia, Angeliki Metallinou, Rahul Goel, Shaohua Yang, Anirudh Raju

* NIPS.Workshop.ConversationalAI 2017-12-08 http://alborz-geramifard.com/workshops/nips17-Conversational-AI/Main.html accessed 2018-01-01 
* 10 pages, 5 tables. NIPS 2017 Conversational AI workshop. http://alborz-geramifard.com/workshops/nips17-Conversational-AI/Main.html 

  Access Paper or Ask Questions

Conversational AI: The Science Behind the Alexa Prize


Jan 11, 2018
Ashwin Ram, Rohit Prasad, Chandra Khatri, Anu Venkatesh, Raefer Gabriel, Qing Liu, Jeff Nunn, Behnam Hedayatnia, Ming Cheng, Ashish Nagar, Eric King, Kate Bland, Amanda Wartick, Yi Pan, Han Song, Sk Jayadevan, Gene Hwang, Art Pettigrue

* Alexa.Prize.Proceedings https://developer.amazon.com/alexaprize/proceedings accessed (2018)-01-01 
* 18 pages, 5 figures, Alexa Prize Proceedings Paper (https://developer.amazon.com/alexaprize/proceedings), Alexa Prize University Competition to advance Conversational AI 

  Access Paper or Ask Questions

Partial Procedural Geometric Model Fitting for Point Clouds


Oct 17, 2016
Zongliang Zhang, Jonathan Li, Yulan Guo, Yangbin Lin, Ming Cheng, Cheng Wang


  Access Paper or Ask Questions