Alert button
Picture for Shaoshuai Shi

Shaoshuai Shi

Alert button

UniTR: A Unified and Efficient Multi-Modal Transformer for Bird's-Eye-View Representation

Aug 15, 2023
Haiyang Wang, Hao Tang, Shaoshuai Shi, Aoxue Li, Zhenguo Li, Bernt Schiele, Liwei Wang

Figure 1 for UniTR: A Unified and Efficient Multi-Modal Transformer for Bird's-Eye-View Representation
Figure 2 for UniTR: A Unified and Efficient Multi-Modal Transformer for Bird's-Eye-View Representation
Figure 3 for UniTR: A Unified and Efficient Multi-Modal Transformer for Bird's-Eye-View Representation
Figure 4 for UniTR: A Unified and Efficient Multi-Modal Transformer for Bird's-Eye-View Representation
Viaarxiv icon

MTR++: Multi-Agent Motion Prediction with Symmetric Scene Modeling and Guided Intention Querying

Jun 30, 2023
Shaoshuai Shi, Li Jiang, Dengxin Dai, Bernt Schiele

Figure 1 for MTR++: Multi-Agent Motion Prediction with Symmetric Scene Modeling and Guided Intention Querying
Figure 2 for MTR++: Multi-Agent Motion Prediction with Symmetric Scene Modeling and Guided Intention Querying
Figure 3 for MTR++: Multi-Agent Motion Prediction with Symmetric Scene Modeling and Guided Intention Querying
Figure 4 for MTR++: Multi-Agent Motion Prediction with Symmetric Scene Modeling and Guided Intention Querying
Viaarxiv icon

TrajectoryFormer: 3D Object Tracking Transformer with Predictive Trajectory Hypotheses

Jun 09, 2023
Xuesong Chen, Shaoshuai Shi, Chao Zhang, Benjin Zhu, Qiang Wang, Ka Chun Cheung, Simon See, Hongsheng Li

Figure 1 for TrajectoryFormer: 3D Object Tracking Transformer with Predictive Trajectory Hypotheses
Figure 2 for TrajectoryFormer: 3D Object Tracking Transformer with Predictive Trajectory Hypotheses
Figure 3 for TrajectoryFormer: 3D Object Tracking Transformer with Predictive Trajectory Hypotheses
Figure 4 for TrajectoryFormer: 3D Object Tracking Transformer with Predictive Trajectory Hypotheses
Viaarxiv icon

Self-supervised Pre-training with Masked Shape Prediction for 3D Scene Understanding

May 08, 2023
Li Jiang, Zetong Yang, Shaoshuai Shi, Vladislav Golyanik, Dengxin Dai, Bernt Schiele

Figure 1 for Self-supervised Pre-training with Masked Shape Prediction for 3D Scene Understanding
Figure 2 for Self-supervised Pre-training with Masked Shape Prediction for 3D Scene Understanding
Figure 3 for Self-supervised Pre-training with Masked Shape Prediction for 3D Scene Understanding
Figure 4 for Self-supervised Pre-training with Masked Shape Prediction for 3D Scene Understanding
Viaarxiv icon

Sparse Dense Fusion for 3D Object Detection

Apr 09, 2023
Yulu Gao, Chonghao Sima, Shaoshuai Shi, Shangzhe Di, Si Liu, Hongyang Li

Figure 1 for Sparse Dense Fusion for 3D Object Detection
Figure 2 for Sparse Dense Fusion for 3D Object Detection
Figure 3 for Sparse Dense Fusion for 3D Object Detection
Figure 4 for Sparse Dense Fusion for 3D Object Detection
Viaarxiv icon

Virtual Sparse Convolution for Multimodal 3D Object Detection

Mar 04, 2023
Hai Wu, Chenglu Wen, Shaoshuai Shi, Xin Li, Cheng Wang

Figure 1 for Virtual Sparse Convolution for Multimodal 3D Object Detection
Figure 2 for Virtual Sparse Convolution for Multimodal 3D Object Detection
Figure 3 for Virtual Sparse Convolution for Multimodal 3D Object Detection
Figure 4 for Virtual Sparse Convolution for Multimodal 3D Object Detection
Viaarxiv icon

DSVT: Dynamic Sparse Voxel Transformer with Rotated Sets

Jan 15, 2023
Haiyang Wang, Chen Shi, Shaoshuai Shi, Meng Lei, Sen Wang, Di He, Bernt Schiele, Liwei Wang

Figure 1 for DSVT: Dynamic Sparse Voxel Transformer with Rotated Sets
Figure 2 for DSVT: Dynamic Sparse Voxel Transformer with Rotated Sets
Figure 3 for DSVT: Dynamic Sparse Voxel Transformer with Rotated Sets
Figure 4 for DSVT: Dynamic Sparse Voxel Transformer with Rotated Sets
Viaarxiv icon

ConQueR: Query Contrast Voxel-DETR for 3D Object Detection

Dec 14, 2022
Benjin Zhu, Zhe Wang, Shaoshuai Shi, Hang Xu, Lanqing Hong, Hongsheng Li

Figure 1 for ConQueR: Query Contrast Voxel-DETR for 3D Object Detection
Figure 2 for ConQueR: Query Contrast Voxel-DETR for 3D Object Detection
Figure 3 for ConQueR: Query Contrast Voxel-DETR for 3D Object Detection
Figure 4 for ConQueR: Query Contrast Voxel-DETR for 3D Object Detection
Viaarxiv icon

CAGroup3D: Class-Aware Grouping for 3D Object Detection on Point Clouds

Oct 09, 2022
Haiyang Wang, Lihe Ding, Shaocong Dong, Shaoshuai Shi, Aoxue Li, Jianan Li, Zhenguo Li, Liwei Wang

Figure 1 for CAGroup3D: Class-Aware Grouping for 3D Object Detection on Point Clouds
Figure 2 for CAGroup3D: Class-Aware Grouping for 3D Object Detection on Point Clouds
Figure 3 for CAGroup3D: Class-Aware Grouping for 3D Object Detection on Point Clouds
Figure 4 for CAGroup3D: Class-Aware Grouping for 3D Object Detection on Point Clouds
Viaarxiv icon

Motion Transformer with Global Intention Localization and Local Movement Refinement

Sep 27, 2022
Shaoshuai Shi, Li Jiang, Dengxin Dai, Bernt Schiele

Figure 1 for Motion Transformer with Global Intention Localization and Local Movement Refinement
Figure 2 for Motion Transformer with Global Intention Localization and Local Movement Refinement
Figure 3 for Motion Transformer with Global Intention Localization and Local Movement Refinement
Figure 4 for Motion Transformer with Global Intention Localization and Local Movement Refinement
Viaarxiv icon