Alert button
Picture for Zhi Xu

Zhi Xu

Alert button

HQA-Attack: Toward High Quality Black-Box Hard-Label Adversarial Attack on Text

Feb 02, 2024
Han Liu, Zhi Xu, Xiaotong Zhang, Feng Zhang, Fenglong Ma, Hongyang Chen, Hong Yu, Xianchao Zhang

Viaarxiv icon

AIDE: A Vision-Driven Multi-View, Multi-Modal, Multi-Tasking Dataset for Assistive Driving Perception

Aug 01, 2023
Dingkang Yang, Shuai Huang, Zhi Xu, Zhenpeng Li, Shunli Wang, Mingcheng Li, Yuzheng Wang, Yang Liu, Kun Yang, Zhaoyu Chen, Yan Wang, Jing Liu, Peixuan Zhang, Peng Zhai, Lihua Zhang

Figure 1 for AIDE: A Vision-Driven Multi-View, Multi-Modal, Multi-Tasking Dataset for Assistive Driving Perception
Figure 2 for AIDE: A Vision-Driven Multi-View, Multi-Modal, Multi-Tasking Dataset for Assistive Driving Perception
Figure 3 for AIDE: A Vision-Driven Multi-View, Multi-Modal, Multi-Tasking Dataset for Assistive Driving Perception
Figure 4 for AIDE: A Vision-Driven Multi-View, Multi-Modal, Multi-Tasking Dataset for Assistive Driving Perception
Viaarxiv icon

Contributions of Shape, Texture, and Color in Visual Recognition

Jul 19, 2022
Yunhao Ge, Yao Xiao, Zhi Xu, Xingrui Wang, Laurent Itti

Figure 1 for Contributions of Shape, Texture, and Color in Visual Recognition
Figure 2 for Contributions of Shape, Texture, and Color in Visual Recognition
Figure 3 for Contributions of Shape, Texture, and Color in Visual Recognition
Figure 4 for Contributions of Shape, Texture, and Color in Visual Recognition
Viaarxiv icon

Polytopic Planar Region Characterization of Rough Terrains for Legged Locomotion

Jul 07, 2022
Zhi Xu, Hongbo Zhu, Hua Chen, Wei Zhang

Figure 1 for Polytopic Planar Region Characterization of Rough Terrains for Legged Locomotion
Figure 2 for Polytopic Planar Region Characterization of Rough Terrains for Legged Locomotion
Figure 3 for Polytopic Planar Region Characterization of Rough Terrains for Legged Locomotion
Figure 4 for Polytopic Planar Region Characterization of Rough Terrains for Legged Locomotion
Viaarxiv icon

Encouraging Disentangled and Convex Representation with Controllable Interpolation Regularization

Dec 06, 2021
Yunhao Ge, Zhi Xu, Yao Xiao, Gan Xin, Yunkui Pang, Laurent Itti

Figure 1 for Encouraging Disentangled and Convex Representation with Controllable Interpolation Regularization
Figure 2 for Encouraging Disentangled and Convex Representation with Controllable Interpolation Regularization
Figure 3 for Encouraging Disentangled and Convex Representation with Controllable Interpolation Regularization
Figure 4 for Encouraging Disentangled and Convex Representation with Controllable Interpolation Regularization
Viaarxiv icon

A Peek Into the Reasoning of Neural Networks: Interpreting with Structural Visual Concepts

May 01, 2021
Yunhao Ge, Yao Xiao, Zhi Xu, Meng Zheng, Srikrishna Karanam, Terrence Chen, Laurent Itti, Ziyan Wu

Figure 1 for A Peek Into the Reasoning of Neural Networks: Interpreting with Structural Visual Concepts
Figure 2 for A Peek Into the Reasoning of Neural Networks: Interpreting with Structural Visual Concepts
Figure 3 for A Peek Into the Reasoning of Neural Networks: Interpreting with Structural Visual Concepts
Figure 4 for A Peek Into the Reasoning of Neural Networks: Interpreting with Structural Visual Concepts
Viaarxiv icon

PerSim: Data-Efficient Offline Reinforcement Learning with Heterogeneous Agents via Personalized Simulators

Mar 17, 2021
Anish Agarwal, Abdullah Alomar, Varkey Alumootil, Devavrat Shah, Dennis Shen, Zhi Xu, Cindy Yang

Figure 1 for PerSim: Data-Efficient Offline Reinforcement Learning with Heterogeneous Agents via Personalized Simulators
Figure 2 for PerSim: Data-Efficient Offline Reinforcement Learning with Heterogeneous Agents via Personalized Simulators
Figure 3 for PerSim: Data-Efficient Offline Reinforcement Learning with Heterogeneous Agents via Personalized Simulators
Figure 4 for PerSim: Data-Efficient Offline Reinforcement Learning with Heterogeneous Agents via Personalized Simulators
Viaarxiv icon

Rethinking the Value of Labels for Improving Class-Imbalanced Learning

Jun 13, 2020
Yuzhe Yang, Zhi Xu

Figure 1 for Rethinking the Value of Labels for Improving Class-Imbalanced Learning
Figure 2 for Rethinking the Value of Labels for Improving Class-Imbalanced Learning
Figure 3 for Rethinking the Value of Labels for Improving Class-Imbalanced Learning
Figure 4 for Rethinking the Value of Labels for Improving Class-Imbalanced Learning
Viaarxiv icon

Sample Efficient Reinforcement Learning via Low-Rank Matrix Estimation

Jun 11, 2020
Devavrat Shah, Dogyoon Song, Zhi Xu, Yuzhe Yang

Figure 1 for Sample Efficient Reinforcement Learning via Low-Rank Matrix Estimation
Figure 2 for Sample Efficient Reinforcement Learning via Low-Rank Matrix Estimation
Figure 3 for Sample Efficient Reinforcement Learning via Low-Rank Matrix Estimation
Figure 4 for Sample Efficient Reinforcement Learning via Low-Rank Matrix Estimation
Viaarxiv icon