Alert button
Picture for Hongliang Ren

Hongliang Ren

Alert button

OSSAR: Towards Open-Set Surgical Activity Recognition in Robot-assisted Surgery

Feb 10, 2024
Long Bai, Guankun Wang, Jie Wang, Xiaoxiao Yang, Huxin Gao, Xin Liang, An Wang, Mobarakol Islam, Hongliang Ren

Viaarxiv icon

Privacy-Preserving Synthetic Continual Semantic Segmentation for Robotic Surgery

Feb 08, 2024
Mengya Xu, Mobarakol Islam, Long Bai, Hongliang Ren

Viaarxiv icon

Endo-4DGS: Endoscopic Monocular Scene Reconstruction with 4D Gaussian Splatting

Jan 31, 2024
Yiming Huang, Beilei Cui, Long Bai, Ziqi Guo, Mengya Xu, Hongliang Ren

Viaarxiv icon

Surgical-DINO: Adapter Learning of Foundation Models for Depth Estimation in Endoscopic Surgery

Jan 12, 2024
Beilei Cui, Mobarakol Islam, Long Bai, Hongliang Ren

Viaarxiv icon

SAR-RARP50: Segmentation of surgical instrumentation and Action Recognition on Robot-Assisted Radical Prostatectomy Challenge

Dec 31, 2023
Dimitrios Psychogyios, Emanuele Colleoni, Beatrice Van Amsterdam, Chih-Yang Li, Shu-Yu Huang, Yuchong Li, Fucang Jia, Baosheng Zou, Guotai Wang, Yang Liu, Maxence Boels, Jiayu Huo, Rachel Sparks, Prokar Dasgupta, Alejandro Granados, Sebastien Ourselin, Mengya Xu, An Wang, Yanan Wu, Long Bai, Hongliang Ren, Atsushi Yamada, Yuriko Harai, Yuto Ishikawa, Kazuyuki Hayashi, Jente Simoens, Pieter DeBacker, Francesco Cisternino, Gabriele Furnari, Alex Mottrie, Federica Ferraguti, Satoshi Kondo, Satoshi Kasai, Kousuke Hirasawa, Soohee Kim, Seung Hyun Lee, Kyu Eun Lee, Hyoun-Joong Kong, Kui Fu, Chao Li, Shan An, Stefanie Krell, Sebastian Bodenstedt, Nicolas Ayobi, Alejandra Perez, Santiago Rodriguez, Juanita Puentes, Pablo Arbelaez, Omid Mohareri, Danail Stoyanov

Viaarxiv icon

Spatial-wise Dynamic Distillation for MLP-like Efficient Visual Fault Detection of Freight Trains

Dec 10, 2023
Yang Zhang, Huilin Pan, Mingying Li, An Wang, Yang Zhou, Hongliang Ren

Viaarxiv icon

Joint Sparse Representations and Coupled Dictionary Learning in Multi-Source Heterogeneous Image Pseudo-color Fusion

Oct 15, 2023
Long Bai, Shilong Yao, Kun Gao, Yanjun Huang, Ruijie Tang, Hong Yan, Max Q. -H. Meng, Hongliang Ren

Viaarxiv icon

Deep Reinforcement Learning in Surgical Robotics: Enhancing the Automation Level

Sep 02, 2023
Cheng Qian, Hongliang Ren

Viaarxiv icon

Rethinking Exemplars for Continual Semantic Segmentation in Endoscopy Scenes: Entropy-based Mini-Batch Pseudo-Replay

Aug 27, 2023
Guankun Wang, Long Bai, Yanan Wu, Tong Chen, Hongliang Ren

Figure 1 for Rethinking Exemplars for Continual Semantic Segmentation in Endoscopy Scenes: Entropy-based Mini-Batch Pseudo-Replay
Figure 2 for Rethinking Exemplars for Continual Semantic Segmentation in Endoscopy Scenes: Entropy-based Mini-Batch Pseudo-Replay
Figure 3 for Rethinking Exemplars for Continual Semantic Segmentation in Endoscopy Scenes: Entropy-based Mini-Batch Pseudo-Replay
Figure 4 for Rethinking Exemplars for Continual Semantic Segmentation in Endoscopy Scenes: Entropy-based Mini-Batch Pseudo-Replay
Viaarxiv icon

SAM Meets Robotic Surgery: An Empirical Study on Generalization, Robustness and Adaptation

Aug 14, 2023
An Wang, Mobarakol Islam, Mengya Xu, Yang Zhang, Hongliang Ren

Figure 1 for SAM Meets Robotic Surgery: An Empirical Study on Generalization, Robustness and Adaptation
Figure 2 for SAM Meets Robotic Surgery: An Empirical Study on Generalization, Robustness and Adaptation
Figure 3 for SAM Meets Robotic Surgery: An Empirical Study on Generalization, Robustness and Adaptation
Figure 4 for SAM Meets Robotic Surgery: An Empirical Study on Generalization, Robustness and Adaptation
Viaarxiv icon