Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ke Hu

AutoHEnsGNN: Winning Solution to AutoGraph Challenge for KDD Cup 2020


Nov 25, 2021
Jin Xu, Mingjian Chen, Jianqiang Huang, Xingyuan Tang, Ke Hu, Jian Li, Jia Cheng, Jun Lei

* ICDE 2022 

  Access Paper or Ask Questions

Polarized skylight orientation determination artificial neural network


Jul 06, 2021
Huaju Liang, Hongyang Bai, Ke Hu, Xinbo Lv


  Access Paper or Ask Questions

Deep Position-wise Interaction Network for CTR Prediction


Jun 17, 2021
Jianqiang Huang, Ke Hu, Qingtao Tang, Mingjian Chen, Yi Qi, Jia Cheng, Jun Lei

* Accepted by SIGIR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Word-Level Confidence For Subword End-to-End ASR


Mar 11, 2021
David Qiu, Qiujia Li, Yanzhang He, Yu Zhang, Bo Li, Liangliang Cao, Rohit Prabhavalkar, Deepti Bhatia, Wei Li, Ke Hu, Tara N. Sainath, Ian McGraw

* To appear in ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Transformer Based Deliberation for Two-Pass Speech Recognition


Jan 27, 2021
Ke Hu, Ruoming Pang, Tara N. Sainath, Trevor Strohman


  Access Paper or Ask Questions

Realtime CNN-based Keypoint Detector with Sobel Filter and CNN-based Descriptor Trained with Keypoint Candidates


Nov 04, 2020
Xun Yuan, Ke Hu, Song Chen


  Access Paper or Ask Questions

Textual Echo Cancellation


Aug 13, 2020
Shaojin Ding, Ye Jia, Ke Hu, Quan Wang


  Access Paper or Ask Questions

A Streaming On-Device End-to-End Model Surpassing Server-Side Conventional Model Quality and Latency


Mar 28, 2020
Tara N. Sainath, Yanzhang He, Bo Li, Arun Narayanan, Ruoming Pang, Antoine Bruguier, Shuo-yiin Chang, Wei Li, Raziel Alvarez, Zhifeng Chen, Chung-Cheng Chiu, David Garcia, Alex Gruenstein, Ke Hu, Minho Jin, Anjuli Kannan, Qiao Liang, Ian McGraw, Cal Peyser, Rohit Prabhavalkar, Golan Pundak, David Rybach, Yuan Shangguan, Yash Sheth, Trevor Strohman, Mirko Visontai, Yonghui Wu, Yu Zhang, Ding Zhao

* In Proceedings of IEEE ICASSP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Deliberation Model Based Two-Pass End-to-End Speech Recognition


Mar 17, 2020
Ke Hu, Tara N. Sainath, Ruoming Pang, Rohit Prabhavalkar


  Access Paper or Ask Questions

Phoneme-Based Contextualization for Cross-Lingual Speech Recognition in End-to-End Models


Jul 22, 2019
Ke Hu, Antoine Bruguier, Tara N. Sainath, Rohit Prabhavalkar, Golan Pundak


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Training for Multilingual Acoustic Modeling


Jun 17, 2019
Ke Hu, Hasim Sak, Hank Liao


  Access Paper or Ask Questions

Attaining the Unattainable? Reassessing Claims of Human Parity in Neural Machine Translation


Aug 30, 2018
Antonio Toral, Sheila Castilho, Ke Hu, Andy Way

* WMT 2018 

  Access Paper or Ask Questions