Alert button
Picture for Junfei Xiao

Junfei Xiao

Alert button

PaLM2-VAdapter: Progressively Aligned Language Model Makes a Strong Vision-language Adapter

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 16, 2024
Junfei Xiao, Zheng Xu, Alan Yuille, Shen Yan, Boyu Wang

Viaarxiv icon

A Semantic Space is Worth 256 Language Descriptions: Make Stronger Segmentation Models with Descriptive Properties

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 21, 2023
Junfei Xiao, Ziqi Zhou, Wenxuan Li, Shiyi Lan, Jieru Mei, Zhiding Yu, Alan Yuille, Yuyin Zhou, Cihang Xie

Viaarxiv icon

Rejuvenating image-GPT as Strong Visual Representation Learners

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 04, 2023
Sucheng Ren, Zeyu Wang, Hongru Zhu, Junfei Xiao, Alan Yuille, Cihang Xie

Viaarxiv icon

Label-Free Liver Tumor Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2023
Qixin Hu, Yixiong Chen, Junfei Xiao, Shuwen Sun, Jieneng Chen, Alan Yuille, Zongwei Zhou

Figure 1 for Label-Free Liver Tumor Segmentation
Figure 2 for Label-Free Liver Tumor Segmentation
Figure 3 for Label-Free Liver Tumor Segmentation
Figure 4 for Label-Free Liver Tumor Segmentation
Viaarxiv icon

CLIP-Driven Universal Model for Organ Segmentation and Tumor Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 06, 2023
Jie Liu, Yixiao Zhang, Jie-Neng Chen, Junfei Xiao, Yongyi Lu, Bennett A. Landman, Yixuan Yuan, Alan Yuille, Yucheng Tang, Zongwei Zhou

Figure 1 for CLIP-Driven Universal Model for Organ Segmentation and Tumor Detection
Figure 2 for CLIP-Driven Universal Model for Organ Segmentation and Tumor Detection
Figure 3 for CLIP-Driven Universal Model for Organ Segmentation and Tumor Detection
Figure 4 for CLIP-Driven Universal Model for Organ Segmentation and Tumor Detection
Viaarxiv icon

AsyInst: Asymmetric Affinity with DepthGrad and Color for Box-Supervised Instance Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 07, 2022
Siwei Yang, Longlong Jing, Junfei Xiao, Hang Zhao, Alan Yuille, Yingwei Li

Figure 1 for AsyInst: Asymmetric Affinity with DepthGrad and Color for Box-Supervised Instance Segmentation
Figure 2 for AsyInst: Asymmetric Affinity with DepthGrad and Color for Box-Supervised Instance Segmentation
Figure 3 for AsyInst: Asymmetric Affinity with DepthGrad and Color for Box-Supervised Instance Segmentation
Figure 4 for AsyInst: Asymmetric Affinity with DepthGrad and Color for Box-Supervised Instance Segmentation
Viaarxiv icon

1st Place Solution of The Robust Vision Challenge 2022 Semantic Segmentation Track

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 07, 2022
Junfei Xiao, Zhichao Xu, Shiyi Lan, Zhiding Yu, Alan Yuille, Anima Anandkumar

Figure 1 for 1st Place Solution of The Robust Vision Challenge 2022 Semantic Segmentation Track
Figure 2 for 1st Place Solution of The Robust Vision Challenge 2022 Semantic Segmentation Track
Figure 3 for 1st Place Solution of The Robust Vision Challenge 2022 Semantic Segmentation Track
Viaarxiv icon

Synthetic Tumors Make AI Segment Tumors Better

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 26, 2022
Qixin Hu, Junfei Xiao, Yixiong Chen, Shuwen Sun, Jie-Neng Chen, Alan Yuille, Zongwei Zhou

Figure 1 for Synthetic Tumors Make AI Segment Tumors Better
Figure 2 for Synthetic Tumors Make AI Segment Tumors Better
Viaarxiv icon

Delving into Masked Autoencoders for Multi-Label Thorax Disease Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 23, 2022
Junfei Xiao, Yutong Bai, Alan Yuille, Zongwei Zhou

Figure 1 for Delving into Masked Autoencoders for Multi-Label Thorax Disease Classification
Figure 2 for Delving into Masked Autoencoders for Multi-Label Thorax Disease Classification
Figure 3 for Delving into Masked Autoencoders for Multi-Label Thorax Disease Classification
Figure 4 for Delving into Masked Autoencoders for Multi-Label Thorax Disease Classification
Viaarxiv icon

Masked Autoencoders Enable Efficient Knowledge Distillers

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 25, 2022
Yutong Bai, Zeyu Wang, Junfei Xiao, Chen Wei, Huiyu Wang, Alan Yuille, Yuyin Zhou, Cihang Xie

Figure 1 for Masked Autoencoders Enable Efficient Knowledge Distillers
Figure 2 for Masked Autoencoders Enable Efficient Knowledge Distillers
Figure 3 for Masked Autoencoders Enable Efficient Knowledge Distillers
Figure 4 for Masked Autoencoders Enable Efficient Knowledge Distillers
Viaarxiv icon