Alert button
Picture for Sucheng Ren

Sucheng Ren

Alert button

Beyond Finite Data: Towards Data-free Out-of-distribution Generalization via Extrapolation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 11, 2024
Yijiang Li, Sucheng Ren, Weipeng Deng, Yuzhi Xu, Ying Gao, Edith Ngai, Haohan Wang

Figure 1 for Beyond Finite Data: Towards Data-free Out-of-distribution Generalization via Extrapolation
Figure 2 for Beyond Finite Data: Towards Data-free Out-of-distribution Generalization via Extrapolation
Figure 3 for Beyond Finite Data: Towards Data-free Out-of-distribution Generalization via Extrapolation
Figure 4 for Beyond Finite Data: Towards Data-free Out-of-distribution Generalization via Extrapolation
Viaarxiv icon

Compress & Align: Curating Image-Text Data with Human Knowledge

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 13, 2023
Lei Zhang, Fangxun Shu, Sucheng Ren, Bingchen Zhao, Hao Jiang, Cihang Xie

Viaarxiv icon

Rejuvenating image-GPT as Strong Visual Representation Learners

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 04, 2023
Sucheng Ren, Zeyu Wang, Hongru Zhu, Junfei Xiao, Alan Yuille, Cihang Xie

Viaarxiv icon

SG-Former: Self-guided Transformer with Evolving Token Reallocation

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 23, 2023
Sucheng Ren, Xingyi Yang, Songhua Liu, Xinchao Wang

Figure 1 for SG-Former: Self-guided Transformer with Evolving Token Reallocation
Figure 2 for SG-Former: Self-guided Transformer with Evolving Token Reallocation
Figure 3 for SG-Former: Self-guided Transformer with Evolving Token Reallocation
Figure 4 for SG-Former: Self-guided Transformer with Evolving Token Reallocation
Viaarxiv icon

NPF-200: A Multi-Modal Eye Fixation Dataset and Method for Non-Photorealistic Videos

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 23, 2023
Ziyu Yang, Sucheng Ren, Zongwei Wu, Nanxuan Zhao, Junle Wang, Jing Qin, Shengfeng He

Figure 1 for NPF-200: A Multi-Modal Eye Fixation Dataset and Method for Non-Photorealistic Videos
Figure 2 for NPF-200: A Multi-Modal Eye Fixation Dataset and Method for Non-Photorealistic Videos
Figure 3 for NPF-200: A Multi-Modal Eye Fixation Dataset and Method for Non-Photorealistic Videos
Figure 4 for NPF-200: A Multi-Modal Eye Fixation Dataset and Method for Non-Photorealistic Videos
Viaarxiv icon

DeepMIM: Deep Supervision for Masked Image Modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 16, 2023
Sucheng Ren, Fangyun Wei, Samuel Albanie, Zheng Zhang, Han Hu

Viaarxiv icon

TinyMIM: An Empirical Study of Distilling MIM Pre-trained Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 03, 2023
Sucheng Ren, Fangyun Wei, Zheng Zhang, Han Hu

Figure 1 for TinyMIM: An Empirical Study of Distilling MIM Pre-trained Models
Figure 2 for TinyMIM: An Empirical Study of Distilling MIM Pre-trained Models
Figure 3 for TinyMIM: An Empirical Study of Distilling MIM Pre-trained Models
Figure 4 for TinyMIM: An Empirical Study of Distilling MIM Pre-trained Models
Viaarxiv icon

Learning from Multiple Annotator Noisy Labels via Sample-wise Label Fusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 22, 2022
Zhengqi Gao, Fan-Keng Sun, Mingran Yang, Sucheng Ren, Zikai Xiong, Marc Engeler, Antonio Burazer, Linda Wildling, Luca Daniel, Duane S. Boning

Figure 1 for Learning from Multiple Annotator Noisy Labels via Sample-wise Label Fusion
Figure 2 for Learning from Multiple Annotator Noisy Labels via Sample-wise Label Fusion
Figure 3 for Learning from Multiple Annotator Noisy Labels via Sample-wise Label Fusion
Figure 4 for Learning from Multiple Annotator Noisy Labels via Sample-wise Label Fusion
Viaarxiv icon

DynaST: Dynamic Sparse Transformer for Exemplar-Guided Image Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 18, 2022
Songhua Liu, Jingwen Ye, Sucheng Ren, Xinchao Wang

Figure 1 for DynaST: Dynamic Sparse Transformer for Exemplar-Guided Image Generation
Figure 2 for DynaST: Dynamic Sparse Transformer for Exemplar-Guided Image Generation
Figure 3 for DynaST: Dynamic Sparse Transformer for Exemplar-Guided Image Generation
Figure 4 for DynaST: Dynamic Sparse Transformer for Exemplar-Guided Image Generation
Viaarxiv icon

A Simple Data Mixing Prior for Improving Self-Supervised Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 15, 2022
Sucheng Ren, Huiyu Wang, Zhengqi Gao, Shengfeng He, Alan Yuille, Yuyin Zhou, Cihang Xie

Figure 1 for A Simple Data Mixing Prior for Improving Self-Supervised Learning
Figure 2 for A Simple Data Mixing Prior for Improving Self-Supervised Learning
Figure 3 for A Simple Data Mixing Prior for Improving Self-Supervised Learning
Figure 4 for A Simple Data Mixing Prior for Improving Self-Supervised Learning
Viaarxiv icon