Alert button
Picture for Xianhang Li

Xianhang Li

Alert button

3D-TransUNet for Brain Metastases Segmentation in the BraTS2023 Challenge

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 23, 2024
Siwei Yang, Xianhang Li, Jieru Mei, Jieneng Chen, Cihang Xie, Yuyin Zhou

Viaarxiv icon

Revisiting Adversarial Training at Scale

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 09, 2024
Zeyu Wang, Xianhang Li, Hongru Zhu, Cihang Xie

Viaarxiv icon

3D TransUNet: Advancing Medical Image Segmentation through Vision Transformers

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 11, 2023
Jieneng Chen, Jieru Mei, Xianhang Li, Yongyi Lu, Qihang Yu, Qingyue Wei, Xiangde Luo, Yutong Xie, Ehsan Adeli, Yan Wang, Matthew Lungren, Lei Xing, Le Lu, Alan Yuille, Yuyin Zhou

Figure 1 for 3D TransUNet: Advancing Medical Image Segmentation through Vision Transformers
Figure 2 for 3D TransUNet: Advancing Medical Image Segmentation through Vision Transformers
Figure 3 for 3D TransUNet: Advancing Medical Image Segmentation through Vision Transformers
Figure 4 for 3D TransUNet: Advancing Medical Image Segmentation through Vision Transformers
Viaarxiv icon

Consistency-guided Meta-Learning for Bootstrapping Semi-Supervised Medical Image Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 21, 2023
Qingyue Wei, Lequan Yu, Xianhang Li, Wei Shao, Cihang Xie, Lei Xing, Yuyin Zhou

Figure 1 for Consistency-guided Meta-Learning for Bootstrapping Semi-Supervised Medical Image Segmentation
Figure 2 for Consistency-guided Meta-Learning for Bootstrapping Semi-Supervised Medical Image Segmentation
Figure 3 for Consistency-guided Meta-Learning for Bootstrapping Semi-Supervised Medical Image Segmentation
Figure 4 for Consistency-guided Meta-Learning for Bootstrapping Semi-Supervised Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

CLIPA-v2: Scaling CLIP Training with 81.1% Zero-shot ImageNet Accuracy within a \$10,000 Budget; An Extra \$4,000 Unlocks 81.8% Accuracy

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 27, 2023
Xianhang Li, Zeyu Wang, Cihang Xie

Figure 1 for CLIPA-v2: Scaling CLIP Training with 81.1% Zero-shot ImageNet Accuracy within a \$10,000 Budget; An Extra \$4,000 Unlocks 81.8% Accuracy
Figure 2 for CLIPA-v2: Scaling CLIP Training with 81.1% Zero-shot ImageNet Accuracy within a \$10,000 Budget; An Extra \$4,000 Unlocks 81.8% Accuracy
Figure 3 for CLIPA-v2: Scaling CLIP Training with 81.1% Zero-shot ImageNet Accuracy within a \$10,000 Budget; An Extra \$4,000 Unlocks 81.8% Accuracy
Figure 4 for CLIPA-v2: Scaling CLIP Training with 81.1% Zero-shot ImageNet Accuracy within a \$10,000 Budget; An Extra \$4,000 Unlocks 81.8% Accuracy
Viaarxiv icon

An Inverse Scaling Law for CLIP Training

Add code
Bookmark button
Alert button
May 11, 2023
Xianhang Li, Zeyu Wang, Cihang Xie

Figure 1 for An Inverse Scaling Law for CLIP Training
Figure 2 for An Inverse Scaling Law for CLIP Training
Figure 3 for An Inverse Scaling Law for CLIP Training
Figure 4 for An Inverse Scaling Law for CLIP Training
Viaarxiv icon

Unleashing the Power of Visual Prompting At the Pixel Level

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 20, 2022
Junyang Wu, Xianhang Li, Chen Wei, Huiyu Wang, Alan Yuille, Yuyin Zhou, Cihang Xie

Figure 1 for Unleashing the Power of Visual Prompting At the Pixel Level
Figure 2 for Unleashing the Power of Visual Prompting At the Pixel Level
Figure 3 for Unleashing the Power of Visual Prompting At the Pixel Level
Figure 4 for Unleashing the Power of Visual Prompting At the Pixel Level
Viaarxiv icon

In Defense of Image Pre-Training for Spatiotemporal Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
May 03, 2022
Xianhang Li, Huiyu Wang, Chen Wei, Jieru Mei, Alan Yuille, Yuyin Zhou, Cihang Xie

Figure 1 for In Defense of Image Pre-Training for Spatiotemporal Recognition
Figure 2 for In Defense of Image Pre-Training for Spatiotemporal Recognition
Figure 3 for In Defense of Image Pre-Training for Spatiotemporal Recognition
Figure 4 for In Defense of Image Pre-Training for Spatiotemporal Recognition
Viaarxiv icon

Fast AdvProp

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 21, 2022
Jieru Mei, Yucheng Han, Yutong Bai, Yixiao Zhang, Yingwei Li, Xianhang Li, Alan Yuille, Cihang Xie

Figure 1 for Fast AdvProp
Figure 2 for Fast AdvProp
Figure 3 for Fast AdvProp
Figure 4 for Fast AdvProp
Viaarxiv icon

Learning to Bootstrap for Combating Label Noise

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 09, 2022
Yuyin Zhou, Xianhang Li, Fengze Liu, Xuxi Chen, Lequan Yu, Cihang Xie, Matthew P. Lungren, Lei Xing

Figure 1 for Learning to Bootstrap for Combating Label Noise
Figure 2 for Learning to Bootstrap for Combating Label Noise
Figure 3 for Learning to Bootstrap for Combating Label Noise
Figure 4 for Learning to Bootstrap for Combating Label Noise
Viaarxiv icon