Alert button
Picture for Huangjie Zheng

Huangjie Zheng

Alert button

InfiMM-Eval: Complex Open-Ended Reasoning Evaluation For Multi-Modal Large Language Models

Dec 04, 2023
Xiaotian Han, Quanzeng You, Yongfei Liu, Wentao Chen, Huangjie Zheng, Khalil Mrini, Xudong Lin, Yiqi Wang, Bohan Zhai, Jianbo Yuan, Heng Wang, Hongxia Yang

Viaarxiv icon

CORE-MM: Complex Open-Ended Reasoning Evaluation For Multi-Modal Large Language Models

Nov 27, 2023
Xiaotian Han, Quanzeng You, Yongfei Liu, Wentao Chen, Huangjie Zheng, Khalil Mrini, Xudong Lin, Yiqi Wang, Bohan Zhai, Jianbo Yuan, Heng Wang, Hongxia Yang

Viaarxiv icon

Learning Stackable and Skippable LEGO Bricks for Efficient, Reconfigurable, and Variable-Resolution Diffusion Modeling

Oct 10, 2023
Huangjie Zheng, Zhendong Wang, Jianbo Yuan, Guanghan Ning, Pengcheng He, Quanzeng You, Hongxia Yang, Mingyuan Zhou

Figure 1 for Learning Stackable and Skippable LEGO Bricks for Efficient, Reconfigurable, and Variable-Resolution Diffusion Modeling
Figure 2 for Learning Stackable and Skippable LEGO Bricks for Efficient, Reconfigurable, and Variable-Resolution Diffusion Modeling
Figure 3 for Learning Stackable and Skippable LEGO Bricks for Efficient, Reconfigurable, and Variable-Resolution Diffusion Modeling
Figure 4 for Learning Stackable and Skippable LEGO Bricks for Efficient, Reconfigurable, and Variable-Resolution Diffusion Modeling
Viaarxiv icon

Beta Diffusion

Sep 14, 2023
Mingyuan Zhou, Tianqi Chen, Zhendong Wang, Huangjie Zheng

Figure 1 for Beta Diffusion
Figure 2 for Beta Diffusion
Figure 3 for Beta Diffusion
Figure 4 for Beta Diffusion
Viaarxiv icon

Class-Balancing Diffusion Models

Apr 30, 2023
Yiming Qin, Huangjie Zheng, Jiangchao Yao, Mingyuan Zhou, Ya Zhang

Figure 1 for Class-Balancing Diffusion Models
Figure 2 for Class-Balancing Diffusion Models
Figure 3 for Class-Balancing Diffusion Models
Figure 4 for Class-Balancing Diffusion Models
Viaarxiv icon

POUF: Prompt-oriented unsupervised fine-tuning for large pre-trained models

Apr 29, 2023
Korawat Tanwisuth, Shujian Zhang, Huangjie Zheng, Pengcheng He, Mingyuan Zhou

Figure 1 for POUF: Prompt-oriented unsupervised fine-tuning for large pre-trained models
Figure 2 for POUF: Prompt-oriented unsupervised fine-tuning for large pre-trained models
Figure 3 for POUF: Prompt-oriented unsupervised fine-tuning for large pre-trained models
Figure 4 for POUF: Prompt-oriented unsupervised fine-tuning for large pre-trained models
Viaarxiv icon

Re-imagine the Negative Prompt Algorithm: Transform 2D Diffusion into 3D, alleviate Janus problem and Beyond

Apr 26, 2023
Mohammadreza Armandpour, Ali Sadeghian, Huangjie Zheng, Amir Sadeghian, Mingyuan Zhou

Figure 1 for Re-imagine the Negative Prompt Algorithm: Transform 2D Diffusion into 3D, alleviate Janus problem and Beyond
Figure 2 for Re-imagine the Negative Prompt Algorithm: Transform 2D Diffusion into 3D, alleviate Janus problem and Beyond
Figure 3 for Re-imagine the Negative Prompt Algorithm: Transform 2D Diffusion into 3D, alleviate Janus problem and Beyond
Figure 4 for Re-imagine the Negative Prompt Algorithm: Transform 2D Diffusion into 3D, alleviate Janus problem and Beyond
Viaarxiv icon

Patch Diffusion: Faster and More Data-Efficient Training of Diffusion Models

Apr 25, 2023
Zhendong Wang, Yifan Jiang, Huangjie Zheng, Peihao Wang, Pengcheng He, Zhangyang Wang, Weizhu Chen, Mingyuan Zhou

Figure 1 for Patch Diffusion: Faster and More Data-Efficient Training of Diffusion Models
Figure 2 for Patch Diffusion: Faster and More Data-Efficient Training of Diffusion Models
Figure 3 for Patch Diffusion: Faster and More Data-Efficient Training of Diffusion Models
Figure 4 for Patch Diffusion: Faster and More Data-Efficient Training of Diffusion Models
Viaarxiv icon