Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jiayuan Gu

Deep Feedback Inverse Problem Solver


Jan 19, 2021
Wei-Chiu Ma, Shenlong Wang, Jiayuan Gu, Sivabalan Manivasagam, Antonio Torralba, Raquel Urtasun

* ECCV 2020 Spotlight 

  Access Paper or Ask Questions

Compositionally Generalizable 3D Structure Prediction


Dec 04, 2020
Songfang Han, Jiayuan Gu, Kaichun Mo, Li Yi, Siyu Hu, Xuejin Chen, Hao Su


  Access Paper or Ask Questions

Refactoring Policy for Compositional Generalizability using Self-Supervised Object Proposals


Oct 26, 2020
Tongzhou Mu, Jiayuan Gu, Zhiwei Jia, Hao Tang, Hao Su

* 34th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2020), Vancouver, Canada 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Scale-Invariant Graph-related Problem Solving by Iterative Homogeneous Graph Neural Networks


Oct 26, 2020
Hao Tang, Zhiao Huang, Jiayuan Gu, Bao-Liang Lu, Hao Su

* To appear at NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Weakly-supervised 3D Shape Completion in the Wild


Aug 20, 2020
Jiayuan Gu, Wei-Chiu Ma, Sivabalan Manivasagam, Wenyuan Zeng, Zihao Wang, Yuwen Xiong, Hao Su, Raquel Urtasun

* Accepted by ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-view PointNet for 3D Scene Understanding


Sep 30, 2019
Maximilian Jaritz, Jiayuan Gu, Hao Su

* Geometry Meets Deep Learning Workshop, ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Understanding Learning Representations: To What Extent Do Different Neural Networks Learn the Same Representation


Oct 28, 2018
Liwei Wang, Lunjia Hu, Jiayuan Gu, Yue Wu, Zhiqiang Hu, Kun He, John Hopcroft

* 17 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Relation Networks for Object Detection


Jun 14, 2018
Han Hu, Jiayuan Gu, Zheng Zhang, Jifeng Dai, Yichen Wei


  Access Paper or Ask Questions

Learning Region Features for Object Detection


Mar 19, 2018
Jiayuan Gu, Han Hu, Liwei Wang, Yichen Wei, Jifeng Dai


  Access Paper or Ask Questions