Alert button
Picture for Anqi Pang

Anqi Pang

Alert button

Neural Free-Viewpoint Performance Rendering under Complex Human-object Interactions

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 03, 2021
Guoxing Sun, Xin Chen, Yizhang Chen, Anqi Pang, Pei Lin, Yuheng Jiang, Lan Xu, Jingya Wang, Jingyi Yu

Figure 1 for Neural Free-Viewpoint Performance Rendering under Complex Human-object Interactions
Figure 2 for Neural Free-Viewpoint Performance Rendering under Complex Human-object Interactions
Figure 3 for Neural Free-Viewpoint Performance Rendering under Complex Human-object Interactions
Figure 4 for Neural Free-Viewpoint Performance Rendering under Complex Human-object Interactions
Viaarxiv icon

Few-shot Neural Human Performance Rendering from Sparse RGBD Videos

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 14, 2021
Anqi Pang, Xin Chen, Haimin Luo, Minye Wu, Jingyi Yu, Lan Xu

Figure 1 for Few-shot Neural Human Performance Rendering from Sparse RGBD Videos
Figure 2 for Few-shot Neural Human Performance Rendering from Sparse RGBD Videos
Figure 3 for Few-shot Neural Human Performance Rendering from Sparse RGBD Videos
Figure 4 for Few-shot Neural Human Performance Rendering from Sparse RGBD Videos
Viaarxiv icon

SportsCap: Monocular 3D Human Motion Capture and Fine-grained Understanding in Challenging Sports Videos

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 26, 2021
Xin Chen, Anqi Pang, Wei Yang, Yuexin Ma, Lan Xu, Jingyi Yu

Figure 1 for SportsCap: Monocular 3D Human Motion Capture and Fine-grained Understanding in Challenging Sports Videos
Figure 2 for SportsCap: Monocular 3D Human Motion Capture and Fine-grained Understanding in Challenging Sports Videos
Figure 3 for SportsCap: Monocular 3D Human Motion Capture and Fine-grained Understanding in Challenging Sports Videos
Figure 4 for SportsCap: Monocular 3D Human Motion Capture and Fine-grained Understanding in Challenging Sports Videos
Viaarxiv icon

ChallenCap: Monocular 3D Capture of Challenging Human Performances using Multi-Modal References

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 29, 2021
Yannan He, Anqi Pang, Xin Chen, Han Liang, Minye Wu, Yuexin Ma, Lan Xu

Figure 1 for ChallenCap: Monocular 3D Capture of Challenging Human Performances using Multi-Modal References
Figure 2 for ChallenCap: Monocular 3D Capture of Challenging Human Performances using Multi-Modal References
Figure 3 for ChallenCap: Monocular 3D Capture of Challenging Human Performances using Multi-Modal References
Figure 4 for ChallenCap: Monocular 3D Capture of Challenging Human Performances using Multi-Modal References
Viaarxiv icon

Towards 3D Human Shape Recovery Under Clothing

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 09, 2019
Xin Chen, Anqi Pang, Yu Zhu, Yuwei Li, Xi Luo, Ge Zhang, Peihao Wang, Yingliang Zhang, Shiying Li, Jingyi Yu

Figure 1 for Towards 3D Human Shape Recovery Under Clothing
Figure 2 for Towards 3D Human Shape Recovery Under Clothing
Figure 3 for Towards 3D Human Shape Recovery Under Clothing
Figure 4 for Towards 3D Human Shape Recovery Under Clothing
Viaarxiv icon