Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jingtong Hu

Positional Contrastive Learning for Volumetric Medical Image Segmentation


Jun 18, 2021
Dewen Zeng, Yawen Wu, Xinrong Hu, Xiaowei Xu, Haiyun Yuan, Meiping Huang, Jian Zhuang, Jingtong Hu, Yiyu Shi

* 8 pages, conference 

  Access Paper or Ask Questions

Enabling On-Device Self-Supervised Contrastive Learning With Selective Data Contrast


Jun 07, 2021
Yawen Wu, Zhepeng Wang, Dewen Zeng, Yiyu Shi, Jingtong Hu


  Access Paper or Ask Questions

Personalized Deep Learning for Ventricular Arrhythmias Detection on Medical IoT Systems


Aug 18, 2020
Zhenge Jia, Zhepeng Wang, Feng Hong, Lichuan Ping, Yiyu Shi, Jingtong Hu


  Access Paper or Ask Questions

Towards Cardiac Intervention Assistance: Hardware-aware Neural Architecture Exploration for Real-Time 3D Cardiac Cine MRI Segmentation


Aug 17, 2020
Dewen Zeng, Weiwen Jiang, Tianchen Wang, Xiaowei Xu, Haiyun Yuan, Meiping Huang, Jian Zhuang, Jingtong Hu, Yiyu Shi

* 8 pages, conference 

  Access Paper or Ask Questions

Standing on the Shoulders of Giants: Hardware and Neural Architecture Co-Search with Hot Start


Jul 17, 2020
Weiwen Jiang, Lei Yang, Sakyasingha Dasgupta, Jingtong Hu, Yiyu Shi

* 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Enabling On-Device CNN Training by Self-Supervised Instance Filtering and Error Map Pruning


Jul 07, 2020
Yawen Wu, Zhepeng Wang, Yiyu Shi, Jingtong Hu


  Access Paper or Ask Questions

Device-Circuit-Architecture Co-Exploration for Computing-in-Memory Neural Accelerators


Oct 31, 2019
Weiwen Jiang, Qiuwen Lou, Zheyu Yan, Lei Yang, Jingtong Hu, Xiaobo Sharon Hu, Yiyu Shi

* 10 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

On Neural Architecture Search for Resource-Constrained Hardware Platforms


Oct 31, 2019
Qing Lu, Weiwen Jiang, Xiaowei Xu, Yiyu Shi, Jingtong Hu

* 8 pages, ICCAD 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Hardware/Software Co-Exploration of Neural Architectures


Jul 06, 2019
Weiwen Jiang, Lei Yang, Edwin Sha, Qingfeng Zhuge, Shouzhen Gu, Yiyu Shi, Jingtong Hu

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Accuracy vs. Efficiency: Achieving Both through FPGA-Implementation Aware Neural Architecture Search


Jan 31, 2019
Weiwen Jiang, Xinyi Zhang, Edwin H. -M. Sha, Lei Yang, Qingfeng Zhuge, Yiyu Shi, Jingtong Hu

* 6 pages, 8 figures, 1 table, accepted by DAC 

  Access Paper or Ask Questions

DAC-SDC Low Power Object Detection Challenge for UAV Applications


Sep 01, 2018
Xiaowei Xu, Xinyi Zhang, Bei Yu, X. Sharon Hu, Christopher Rowen, Jingtong Hu, Yiyu Shi

* 12 pages, 21 figures 

  Access Paper or Ask Questions

An Area and Energy Efficient Design of Domain-Wall Memory-Based Deep Convolutional Neural Networks using Stochastic Computing


Feb 03, 2018
Xiaolong Ma, Yipeng Zhang, Geng Yuan, Ao Ren, Zhe Li, Jie Han, Jingtong Hu, Yanzhi Wang


  Access Paper or Ask Questions