Alert button
Picture for Jing Pan

Jing Pan

Alert button

WavLLM: Towards Robust and Adaptive Speech Large Language Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 31, 2024
Shujie Hu, Long Zhou, Shujie Liu, Sanyuan Chen, Hongkun Hao, Jing Pan, Xunying Liu, Jinyu Li, Sunit Sivasankaran, Linquan Liu, Furu Wei

Viaarxiv icon

COSMIC: Data Efficient Instruction-tuning For Speech In-Context Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 03, 2023
Jing Pan, Jian Wu, Yashesh Gaur, Sunit Sivasankaran, Zhuo Chen, Shujie Liu, Jinyu Li

Viaarxiv icon

Improving Stability in Simultaneous Speech Translation: A Revision-Controllable Decoding Approach

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 06, 2023
Junkun Chen, Jian Xue, Peidong Wang, Jing Pan, Jinyu Li

Viaarxiv icon

E-Branchformer: Branchformer with Enhanced merging for speech recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 30, 2022
Kwangyoun Kim, Felix Wu, Yifan Peng, Jing Pan, Prashant Sridhar, Kyu J. Han, Shinji Watanabe

Figure 1 for E-Branchformer: Branchformer with Enhanced merging for speech recognition
Figure 2 for E-Branchformer: Branchformer with Enhanced merging for speech recognition
Figure 3 for E-Branchformer: Branchformer with Enhanced merging for speech recognition
Figure 4 for E-Branchformer: Branchformer with Enhanced merging for speech recognition
Viaarxiv icon

SRU++: Pioneering Fast Recurrence with Attention for Speech Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 11, 2021
Jing Pan, Tao Lei, Kwangyoun Kim, Kyu Han, Shinji Watanabe

Figure 1 for SRU++: Pioneering Fast Recurrence with Attention for Speech Recognition
Figure 2 for SRU++: Pioneering Fast Recurrence with Attention for Speech Recognition
Figure 3 for SRU++: Pioneering Fast Recurrence with Attention for Speech Recognition
Figure 4 for SRU++: Pioneering Fast Recurrence with Attention for Speech Recognition
Viaarxiv icon

Sensoring and Application of Multimodal Data for the Detection of Freezing of Gait in Parkinson's Disease

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 09, 2021
Wei Zhang, Debin Huang, Hantao Li, Lipeng Wang, Yanzhao Wei, Kang Pan, Lin Ma, Huanhuan Feng, Jing Pan, Yuzhu Guo

Figure 1 for Sensoring and Application of Multimodal Data for the Detection of Freezing of Gait in Parkinson's Disease
Figure 2 for Sensoring and Application of Multimodal Data for the Detection of Freezing of Gait in Parkinson's Disease
Figure 3 for Sensoring and Application of Multimodal Data for the Detection of Freezing of Gait in Parkinson's Disease
Figure 4 for Sensoring and Application of Multimodal Data for the Detection of Freezing of Gait in Parkinson's Disease
Viaarxiv icon

Performance-Efficiency Trade-offs in Unsupervised Pre-training for Speech Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 14, 2021
Felix Wu, Kwangyoun Kim, Jing Pan, Kyu Han, Kilian Q. Weinberger, Yoav Artzi

Figure 1 for Performance-Efficiency Trade-offs in Unsupervised Pre-training for Speech Recognition
Figure 2 for Performance-Efficiency Trade-offs in Unsupervised Pre-training for Speech Recognition
Figure 3 for Performance-Efficiency Trade-offs in Unsupervised Pre-training for Speech Recognition
Figure 4 for Performance-Efficiency Trade-offs in Unsupervised Pre-training for Speech Recognition
Viaarxiv icon

Leveraging Pre-trained Language Model for Speech Sentiment Analysis

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 11, 2021
Suwon Shon, Pablo Brusco, Jing Pan, Kyu J. Han, Shinji Watanabe

Figure 1 for Leveraging Pre-trained Language Model for Speech Sentiment Analysis
Figure 2 for Leveraging Pre-trained Language Model for Speech Sentiment Analysis
Figure 3 for Leveraging Pre-trained Language Model for Speech Sentiment Analysis
Figure 4 for Leveraging Pre-trained Language Model for Speech Sentiment Analysis
Viaarxiv icon

Multistream CNN for Robust Acoustic Modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
May 21, 2020
Kyu J. Han, Jing Pan, Venkata Krishna Naveen Tadala, Tao Ma, Dan Povey

Figure 1 for Multistream CNN for Robust Acoustic Modeling
Figure 2 for Multistream CNN for Robust Acoustic Modeling
Figure 3 for Multistream CNN for Robust Acoustic Modeling
Figure 4 for Multistream CNN for Robust Acoustic Modeling
Viaarxiv icon

ASAPP-ASR: Multistream CNN and Self-Attentive SRU for SOTA Speech Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
May 21, 2020
Jing Pan, Joshua Shapiro, Jeremy Wohlwend, Kyu J. Han, Tao Lei, Tao Ma

Figure 1 for ASAPP-ASR: Multistream CNN and Self-Attentive SRU for SOTA Speech Recognition
Figure 2 for ASAPP-ASR: Multistream CNN and Self-Attentive SRU for SOTA Speech Recognition
Figure 3 for ASAPP-ASR: Multistream CNN and Self-Attentive SRU for SOTA Speech Recognition
Figure 4 for ASAPP-ASR: Multistream CNN and Self-Attentive SRU for SOTA Speech Recognition
Viaarxiv icon