Alert button
Picture for Yashesh Gaur

Yashesh Gaur

Alert button

COSMIC: Data Efficient Instruction-tuning For Speech In-Context Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 03, 2023
Jing Pan, Jian Wu, Yashesh Gaur, Sunit Sivasankaran, Zhuo Chen, Shujie Liu, Jinyu Li

Viaarxiv icon

Leveraging Timestamp Information for Serialized Joint Streaming Recognition and Translation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 23, 2023
Sara Papi, Peidong Wang, Junkun Chen, Jian Xue, Naoyuki Kanda, Jinyu Li, Yashesh Gaur

Viaarxiv icon

On decoder-only architecture for speech-to-text and large language model integration

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 14, 2023
Jian Wu, Yashesh Gaur, Zhuo Chen, Long Zhou, Yimeng Zhu, Tianrui Wang, Jinyu Li, Shujie Liu, Bo Ren, Linquan Liu, Yu Wu

Figure 1 for On decoder-only architecture for speech-to-text and large language model integration
Figure 2 for On decoder-only architecture for speech-to-text and large language model integration
Figure 3 for On decoder-only architecture for speech-to-text and large language model integration
Viaarxiv icon

Token-Level Serialized Output Training for Joint Streaming ASR and ST Leveraging Textual Alignments

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 07, 2023
Sara Papi, Peidong Wan, Junkun Chen, Jian Xue, Jinyu Li, Yashesh Gaur

Figure 1 for Token-Level Serialized Output Training for Joint Streaming ASR and ST Leveraging Textual Alignments
Figure 2 for Token-Level Serialized Output Training for Joint Streaming ASR and ST Leveraging Textual Alignments
Figure 3 for Token-Level Serialized Output Training for Joint Streaming ASR and ST Leveraging Textual Alignments
Figure 4 for Token-Level Serialized Output Training for Joint Streaming ASR and ST Leveraging Textual Alignments
Viaarxiv icon

VioLA: Unified Codec Language Models for Speech Recognition, Synthesis, and Translation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 25, 2023
Tianrui Wang, Long Zhou, Ziqiang Zhang, Yu Wu, Shujie Liu, Yashesh Gaur, Zhuo Chen, Jinyu Li, Furu Wei

Figure 1 for VioLA: Unified Codec Language Models for Speech Recognition, Synthesis, and Translation
Figure 2 for VioLA: Unified Codec Language Models for Speech Recognition, Synthesis, and Translation
Figure 3 for VioLA: Unified Codec Language Models for Speech Recognition, Synthesis, and Translation
Figure 4 for VioLA: Unified Codec Language Models for Speech Recognition, Synthesis, and Translation
Viaarxiv icon

Streaming, fast and accurate on-device Inverse Text Normalization for Automatic Speech Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 07, 2022
Yashesh Gaur, Nick Kibre, Jian Xue, Kangyuan Shu, Yuhui Wang, Issac Alphanso, Jinyu Li, Yifan Gong

Figure 1 for Streaming, fast and accurate on-device Inverse Text Normalization for Automatic Speech Recognition
Figure 2 for Streaming, fast and accurate on-device Inverse Text Normalization for Automatic Speech Recognition
Figure 3 for Streaming, fast and accurate on-device Inverse Text Normalization for Automatic Speech Recognition
Figure 4 for Streaming, fast and accurate on-device Inverse Text Normalization for Automatic Speech Recognition
Viaarxiv icon

LAMASSU: Streaming Language-Agnostic Multilingual Speech Recognition and Translation Using Neural Transducers

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 05, 2022
Peidong Wang, Eric Sun, Jian Xue, Yu Wu, Long Zhou, Yashesh Gaur, Shujie Liu, Jinyu Li

Figure 1 for LAMASSU: Streaming Language-Agnostic Multilingual Speech Recognition and Translation Using Neural Transducers
Figure 2 for LAMASSU: Streaming Language-Agnostic Multilingual Speech Recognition and Translation Using Neural Transducers
Figure 3 for LAMASSU: Streaming Language-Agnostic Multilingual Speech Recognition and Translation Using Neural Transducers
Figure 4 for LAMASSU: Streaming Language-Agnostic Multilingual Speech Recognition and Translation Using Neural Transducers
Viaarxiv icon

Acoustic-aware Non-autoregressive Spell Correction with Mask Sample Decoding

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 16, 2022
Ruchao Fan, Guoli Ye, Yashesh Gaur, Jinyu Li

Figure 1 for Acoustic-aware Non-autoregressive Spell Correction with Mask Sample Decoding
Figure 2 for Acoustic-aware Non-autoregressive Spell Correction with Mask Sample Decoding
Figure 3 for Acoustic-aware Non-autoregressive Spell Correction with Mask Sample Decoding
Figure 4 for Acoustic-aware Non-autoregressive Spell Correction with Mask Sample Decoding
Viaarxiv icon

CTCBERT: Advancing Hidden-unit BERT with CTC Objectives

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 16, 2022
Ruchao Fan, Yiming Wang, Yashesh Gaur, Jinyu Li

Figure 1 for CTCBERT: Advancing Hidden-unit BERT with CTC Objectives
Figure 2 for CTCBERT: Advancing Hidden-unit BERT with CTC Objectives
Figure 3 for CTCBERT: Advancing Hidden-unit BERT with CTC Objectives
Figure 4 for CTCBERT: Advancing Hidden-unit BERT with CTC Objectives
Viaarxiv icon