Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Masao Someki

A Comparative Study on Transformer vs RNN in Speech Applications


Sep 28, 2019
Shigeki Karita, Nanxin Chen, Tomoki Hayashi, Takaaki Hori, Hirofumi Inaguma, Ziyan Jiang, Masao Someki, Nelson Enrique Yalta Soplin, Ryuichi Yamamoto, Xiaofei Wang, Shinji Watanabe, Takenori Yoshimura, Wangyou Zhang

* IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop 2019 
* Accepted at ASRU 2019 

  Access Paper or Ask Questions