Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zibo Meng

Real-Time Video Super-Resolution on Smartphones with Deep Learning, Mobile AI 2021 Challenge: Report


May 17, 2021
Andrey Ignatov, Andres Romero, Heewon Kim, Radu Timofte, Chiu Man Ho, Zibo Meng, Kyoung Mu Lee, Yuxiang Chen, Yutong Wang, Zeyu Long, Chenhao Wang, Yifei Chen, Boshen Xu, Shuhang Gu, Lixin Duan, Wen Li, Wang Bofei, Zhang Diankai, Zheng Chengjian, Liu Shaoli, Gao Si, Zhang Xiaofeng, Lu Kaidi, Xu Tianyu, Zheng Hui, Xinbo Gao, Xiumei Wang, Jiaming Guo, Xueyi Zhou, Hao Jia, Youliang Yan

* Mobile AI 2021 Workshop and Challenges: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2021/. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2105.07825. substantial text overlap with arXiv:2105.08629, arXiv:2105.07809, arXiv:2105.08630 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results


Sep 15, 2020
Kai Zhang, Martin Danelljan, Yawei Li, Radu Timofte, Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu, Yu Zhu, Xiangyu He, Wenjie Xu, Chenghua Li, Cong Leng, Jian Cheng, Guangyang Wu, Wenyi Wang, Xiaohong Liu, Hengyuan Zhao, Xiangtao Kong, Jingwen He, Yu Qiao, Chao Dong, Xiaotong Luo, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Maitreya Suin, Kuldeep Purohit, A. N. Rajagopalan, Xiaochuan Li, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Abdul Muqeet, Jiwon Hwang, Subin Yang, JungHeum Kang, Sung-Ho Bae, Yongwoo Kim, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Yanyun Qu, Geun-Woo Jeon, Jun-Ho Choi, Jun-Hyuk Kim, Jong-Seok Lee, Steven Marty, Eric Marty, Dongliang Xiong, Siang Chen, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Haicheng Wang, Vineeth Bhaskara, Alex Levinshtein, Stavros Tsogkas, Allan Jepson, Xiangzhen Kong, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V, Nan Nan, Shuai Liu, Jie Cai, Zibo Meng, Jiaming Ding, Chiu Man Ho, Xuehui Wang, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Long Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Liang Chen, Yanyun Qu, Long Sun, Wenhao Wang, Zhenbing Liu, Rushi Lan, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni


  Access Paper or Ask Questions

GIA-Net: Global Information Aware Network for Low-light Imaging


Sep 14, 2020
Zibo Meng, Runsheng Xu, Chiu Man Ho

* 16 pages 6 figures; accepted to AIM at ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Point Adversarial Self Mining: A Simple Method for Facial Expression Recognition in the Wild


Aug 26, 2020
Ping Liu, Yuewei Lin, Zibo Meng, Weihong Deng, Joey Tianyi Zhou, Yi Yang


  Access Paper or Ask Questions

Omni-supervised Facial Expression Recognition: A Simple Baseline


May 18, 2020
Ping Liu, Yunchao Wei, Zibo Meng, Weihong Deng, Joey Tianyi Zhou, Yi Yang


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results


May 05, 2020
Andreas Lugmayr, Martin Danelljan, Radu Timofte, Namhyuk Ahn, Dongwoon Bai, Jie Cai, Yun Cao, Junyang Chen, Kaihua Cheng, SeYoung Chun, Wei Deng, Mostafa El-Khamy, Chiu Man Ho, Xiaozhong Ji, Amin Kheradmand, Gwantae Kim, Hanseok Ko, Kanghyu Lee, Jungwon Lee, Hao Li, Ziluan Liu, Zhi-Song Liu, Shuai Liu, Yunhua Lu, Zibo Meng, Pablo Navarrete Michelini, Christian Micheloni, Kalpesh Prajapati, Haoyu Ren, Yong Hyeok Seo, Wan-Chi Siu, Kyung-Ah Sohn, Ying Tai, Rao Muhammad Umer, Shuangquan Wang, Huibing Wang, Timothy Haoning Wu, Haoning Wu, Biao Yang, Fuzhi Yang, Jaejun Yoo, Tongtong Zhao, Yuanbo Zhou, Haijie Zhuo, Ziyao Zong, Xueyi Zou


  Access Paper or Ask Questions

Residual Channel Attention Generative Adversarial Network for Image Super-Resolution and Noise Reduction


Apr 28, 2020
Jie Cai, Zibo Meng, Chiu Man Ho


  Access Paper or Ask Questions

Feature-level and Model-level Audiovisual Fusion for Emotion Recognition in the Wild


Jun 06, 2019
Jie Cai, Zibo Meng, Ahmed Shehab Khan, Zhiyuan Li, James O'Reilly, Shizhong Han, Ping Liu, Min Chen, Yan Tong


  Access Paper or Ask Questions

Identity-Free Facial Expression Recognition using conditional Generative Adversarial Network


Mar 19, 2019
Jie Cai, Zibo Meng, Ahmed Shehab Khan, Zhiyuan Li, James O'Reilly, Yan Tong


  Access Paper or Ask Questions

Probabilistic Attribute Tree in Convolutional Neural Networks for Facial Expression Recognition


Dec 17, 2018
Jie Cai, Zibo Meng, Ahmed Shehab Khan, Zhiyuan Li, James O'Reilly, Yan Tong

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Optimizing Filter Size in Convolutional Neural Networks for Facial Action Unit Recognition


Nov 22, 2017
Shizhong Han, Zibo Meng, Zhiyuan Li, James O'Reilly, Jie Cai, Xiaofeng Wang, Yan Tong


  Access Paper or Ask Questions

Island Loss for Learning Discriminative Features in Facial Expression Recognition


Oct 23, 2017
Jie Cai, Zibo Meng, Ahmed Shehab Khan, Zhiyuan Li, James O'Reilly, Yan Tong

* 8 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Listen to Your Face: Inferring Facial Action Units from Audio Channel


Sep 19, 2017
Zibo Meng, Shizhong Han, Yan Tong

* Accepted to IEEE Transactions on Affective Computing (TAFFC) 

  Access Paper or Ask Questions

Incremental Boosting Convolutional Neural Network for Facial Action Unit Recognition


Jul 17, 2017
Shizhong Han, Zibo Meng, Ahmed Shehab Khan, Yan Tong

* NIPS2016 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Speech Related Facial Action Unit Recognition by Audiovisual Information Fusion


Jun 29, 2017
Zibo Meng, Shizhong Han, Ping Liu, Yan Tong

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1706.07536 

  Access Paper or Ask Questions

Detecting Small Signs from Large Images


Jun 26, 2017
Zibo Meng, Xiaochuan Fan, Xin Chen, Min Chen, Yan Tong

* 8 pages, 6 figures, accepted by IEEE Conference on Information Reuse and Integration (IRI) 2017 as an oral presentation 

  Access Paper or Ask Questions