Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Real-Time Super-Resolution for Real-World Images on Mobile DevicesJie Cai , Zibo Meng , Jiaming Ding , Chiu Man Ho

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2004.13674 

   Access Paper or Ask Questions

MM-ViT: Multi-Modal Video Transformer for Compressed Video Action RecognitionJiawei Chen , Chiu Man Ho


   Access Paper or Ask Questions

RSCA: Real-time Segmentation-based Context-Aware Scene Text DetectionJiachen Li , Yuan Lin , Rongrong Liu , Chiu Man Ho , Humphrey Shi

* CVPR 2021 Workshop 

   Access Paper or Ask Questions

Real-Time Video Super-Resolution on Smartphones with Deep Learning, Mobile AI 2021 Challenge: ReportAndrey Ignatov , Andres Romero , Heewon Kim , Radu Timofte , Chiu Man Ho , Zibo Meng , Kyoung Mu Lee , Yuxiang Chen , Yutong Wang , Zeyu Long , Chenhao Wang , Yifei Chen , Boshen Xu , Shuhang Gu , Lixin Duan , Wen Li , Wang Bofei , Zhang Diankai , Zheng Chengjian , Liu Shaoli , Gao Si , Zhang Xiaofeng , Lu Kaidi , Xu Tianyu , Zheng Hui , Xinbo Gao , Xiumei Wang , Jiaming Guo , Xueyi Zhou , Hao Jia , Youliang Yan

* Mobile AI 2021 Workshop and Challenges: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2021/. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2105.07825. substantial text overlap with arXiv:2105.08629, arXiv:2105.07809, arXiv:2105.08630 

   Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and ResultsKai Zhang , Martin Danelljan , Yawei Li , Radu Timofte , Jie Liu , Jie Tang , Gangshan Wu , Yu Zhu , Xiangyu He , Wenjie Xu , Chenghua Li , Cong Leng , Jian Cheng , Guangyang Wu , Wenyi Wang , Xiaohong Liu , Hengyuan Zhao , Xiangtao Kong , Jingwen He , Yu Qiao , Chao Dong , Xiaotong Luo , Liang Chen , Jiangtao Zhang , Maitreya Suin , Kuldeep Purohit , A. N. Rajagopalan , Xiaochuan Li , Zhiqiang Lang , Jiangtao Nie , Wei Wei , Lei Zhang , Abdul Muqeet , Jiwon Hwang , Subin Yang , JungHeum Kang , Sung-Ho Bae , Yongwoo Kim , Liang Chen , Jiangtao Zhang , Xiaotong Luo , Yanyun Qu , Geun-Woo Jeon , Jun-Ho Choi , Jun-Hyuk Kim , Jong-Seok Lee , Steven Marty , Eric Marty , Dongliang Xiong , Siang Chen , Lin Zha , Jiande Jiang , Xinbo Gao , Wen Lu , Haicheng Wang , Vineeth Bhaskara , Alex Levinshtein , Stavros Tsogkas , Allan Jepson , Xiangzhen Kong , Tongtong Zhao , Shanshan Zhao , Hrishikesh P S , Densen Puthussery , Jiji C V , Nan Nan , Shuai Liu , Jie Cai , Zibo Meng , Jiaming Ding , Chiu Man Ho , Xuehui Wang , Qiong Yan , Yuzhi Zhao , Long Chen , Jiangtao Zhang , Xiaotong Luo , Liang Chen , Yanyun Qu , Long Sun , Wenhao Wang , Zhenbing Liu , Rushi Lan , Rao Muhammad Umer , Christian Micheloni


   Access Paper or Ask Questions

GIA-Net: Global Information Aware Network for Low-light ImagingZibo Meng , Runsheng Xu , Chiu Man Ho

* 16 pages 6 figures; accepted to AIM at ECCV 2020 

   Access Paper or Ask Questions

Residual Frames with Efficient Pseudo-3D CNN for Human Action RecognitionJiawei Chen , Jenson Hsiao , Chiu Man Ho


   Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and ResultsAndreas Lugmayr , Martin Danelljan , Radu Timofte , Namhyuk Ahn , Dongwoon Bai , Jie Cai , Yun Cao , Junyang Chen , Kaihua Cheng , SeYoung Chun , Wei Deng , Mostafa El-Khamy , Chiu Man Ho , Xiaozhong Ji , Amin Kheradmand , Gwantae Kim , Hanseok Ko , Kanghyu Lee , Jungwon Lee , Hao Li , Ziluan Liu , Zhi-Song Liu , Shuai Liu , Yunhua Lu , Zibo Meng , Pablo Navarrete Michelini , Christian Micheloni , Kalpesh Prajapati , Haoyu Ren , Yong Hyeok Seo , Wan-Chi Siu , Kyung-Ah Sohn , Ying Tai , Rao Muhammad Umer , Shuangquan Wang , Huibing Wang , Timothy Haoning Wu , Haoning Wu , Biao Yang , Fuzhi Yang , Jaejun Yoo , Tongtong Zhao , Yuanbo Zhou , Haijie Zhuo , Ziyao Zong , Xueyi Zou


   Access Paper or Ask Questions

Residual Channel Attention Generative Adversarial Network for Image Super-Resolution and Noise ReductionJie Cai , Zibo Meng , Chiu Man Ho


   Access Paper or Ask Questions

Gradient-Coherent Strong Regularization for Deep Neural NetworksDae Hoon Park , Chiu Man Ho , Yi Chang , Huaqing Zhang


   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>