Alert button
Picture for Jiazhen Liu

Jiazhen Liu

Alert button

PhD: A Prompted Visual Hallucination Evaluation Dataset

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 17, 2024
Jiazhen Liu, Yuhan Fu, Ruobing Xie, Runquan Xie, Xingwu Sun, Fengzong Lian, Zhanhui Kang, Xirong Li

Figure 1 for PhD: A Prompted Visual Hallucination Evaluation Dataset
Figure 2 for PhD: A Prompted Visual Hallucination Evaluation Dataset
Figure 3 for PhD: A Prompted Visual Hallucination Evaluation Dataset
Figure 4 for PhD: A Prompted Visual Hallucination Evaluation Dataset
Viaarxiv icon

Artificial Intelligence for Complex Network: Potential, Methodology and Application

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 23, 2024
Jingtao Ding, Chang Liu, Yu Zheng, Yunke Zhang, Zihan Yu, Ruikun Li, Hongyi Chen, Jinghua Piao, Huandong Wang, Jiazhen Liu, Yong Li

Viaarxiv icon

Multi-Robot Localization and Target Tracking with Connectivity Maintenance and Collision Avoidance

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 10, 2022
Rahul Zahroof, Jiazhen Liu, Lifeng Zhou, Vijay Kumar

Figure 1 for Multi-Robot Localization and Target Tracking with Connectivity Maintenance and Collision Avoidance
Figure 2 for Multi-Robot Localization and Target Tracking with Connectivity Maintenance and Collision Avoidance
Figure 3 for Multi-Robot Localization and Target Tracking with Connectivity Maintenance and Collision Avoidance
Viaarxiv icon

Attention-aware Resource Allocation and QoE Analysis for Metaverse xURLLC Services

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 11, 2022
Hongyang Du, Jiazhen Liu, Dusit Niyato, Jiawen Kang, Zehui Xiong, Junshan Zhang, Dong In Kim

Figure 1 for Attention-aware Resource Allocation and QoE Analysis for Metaverse xURLLC Services
Figure 2 for Attention-aware Resource Allocation and QoE Analysis for Metaverse xURLLC Services
Figure 3 for Attention-aware Resource Allocation and QoE Analysis for Metaverse xURLLC Services
Figure 4 for Attention-aware Resource Allocation and QoE Analysis for Metaverse xURLLC Services
Viaarxiv icon

Decentralized Risk-Aware Tracking of Multiple Targets

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 04, 2022
Jiazhen Liu, Lifeng Zhou, Ragesh Ramachandran, Gaurav S. Sukhatme, Vijay Kumar

Figure 1 for Decentralized Risk-Aware Tracking of Multiple Targets
Figure 2 for Decentralized Risk-Aware Tracking of Multiple Targets
Figure 3 for Decentralized Risk-Aware Tracking of Multiple Targets
Figure 4 for Decentralized Risk-Aware Tracking of Multiple Targets
Viaarxiv icon

Semi-Supervised Keypoint Detector and Descriptor for Retinal Image Matching

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 16, 2022
Jiazhen Liu, Xirong Li, Qijie Wei, Jie Xu, Dayong Ding

Figure 1 for Semi-Supervised Keypoint Detector and Descriptor for Retinal Image Matching
Figure 2 for Semi-Supervised Keypoint Detector and Descriptor for Retinal Image Matching
Figure 3 for Semi-Supervised Keypoint Detector and Descriptor for Retinal Image Matching
Figure 4 for Semi-Supervised Keypoint Detector and Descriptor for Retinal Image Matching
Viaarxiv icon

FV-UPatches: Enhancing Universality in Finger Vein Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 02, 2022
Ziyan Chen, Jiazhen Liu, Changwen Cao, Changlong Jin, Hakil Kim

Figure 1 for FV-UPatches: Enhancing Universality in Finger Vein Recognition
Figure 2 for FV-UPatches: Enhancing Universality in Finger Vein Recognition
Figure 3 for FV-UPatches: Enhancing Universality in Finger Vein Recognition
Figure 4 for FV-UPatches: Enhancing Universality in Finger Vein Recognition
Viaarxiv icon

Concentrated Multi-Grained Multi-Attention Network for Video Based Person Re-Identification

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 28, 2020
Panwen Hu, Jiazhen Liu, Rui Huang

Figure 1 for Concentrated Multi-Grained Multi-Attention Network for Video Based Person Re-Identification
Figure 2 for Concentrated Multi-Grained Multi-Attention Network for Video Based Person Re-Identification
Figure 3 for Concentrated Multi-Grained Multi-Attention Network for Video Based Person Re-Identification
Figure 4 for Concentrated Multi-Grained Multi-Attention Network for Video Based Person Re-Identification
Viaarxiv icon