Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Shaozuo Yu

ROBIN : A Benchmark for Robustness to Individual Nuisances in Real-World Out-of-Distribution Shifts


Dec 02, 2021
Bingchen Zhao, Shaozuo Yu, Wufei Ma, Mingxin Yu, Shenxiao Mei, Angtian Wang, Ju He, Alan Yuille, Adam Kortylewski

* Project webpage: https://bzhao.me/ROBIN/ 

  Access Paper or Ask Questions

Rail-5k: a Real-World Dataset for Rail Surface Defects Detection


Jun 28, 2021
Zihao Zhang, Shaozuo Yu, Siwei Yang, Yu Zhou, Bingchen Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Reducing the feature divergence of RGB and near-infrared images using Switchable Normalization


Jun 06, 2021
Siwei Yang, Shaozuo Yu, Bingchen Zhao, Yin Wang

* CVPR2020 AgriVision workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Making CNNs Interpretable by Building Dynamic Sequential Decision Forests with Top-down Hierarchy Learning


Jun 05, 2021
Yilin Wang, Shaozuo Yu, Xiaokang Yang, Wei Shen


  Access Paper or Ask Questions

The 1st Agriculture-Vision Challenge: Methods and Results


Apr 23, 2020
Mang Tik Chiu, Xingqian Xu, Kai Wang, Jennifer Hobbs, Naira Hovakimyan, Thomas S. Huang, Honghui Shi, Yunchao Wei, Zilong Huang, Alexander Schwing, Robert Brunner, Ivan Dozier, Wyatt Dozier, Karen Ghandilyan, David Wilson, Hyunseong Park, Junhee Kim, Sungho Kim, Qinghui Liu, Michael C. Kampffmeyer, Robert Jenssen, Arnt B. Salberg, Alexandre Barbosa, Rodrigo Trevisan, Bingchen Zhao, Shaozuo Yu, Siwei Yang, Yin Wang, Hao Sheng, Xiao Chen, Jingyi Su, Ram Rajagopal, Andrew Ng, Van Thong Huynh, Soo-Hyung Kim, In-Seop Na, Ujjwal Baid, Shubham Innani, Prasad Dutande, Bhakti Baheti, Sanjay Talbar, Jianyu Tang

* CVPR 2020 Workshop 

  Access Paper or Ask Questions