Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yongfei Liu

KD-VLP: Improving End-to-End Vision-and-Language Pretraining with Object Knowledge Distillation


Sep 22, 2021
Yongfei Liu, Chenfei Wu, Shao-yen Tseng, Vasudev Lal, Xuming He, Nan Duan


  Access Paper or Ask Questions

GEM: A General Evaluation Benchmark for Multimodal Tasks


Jun 18, 2021
Lin Su, Nan Duan, Edward Cui, Lei Ji, Chenfei Wu, Huaishao Luo, Yongfei Liu, Ming Zhong, Taroon Bharti, Arun Sacheti

* Accepted by Findings of ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Relation-aware Instance Refinement for Weakly Supervised Visual Grounding


Mar 24, 2021
Yongfei Liu, Bo Wan, Lin Ma, Xuming He

* Accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Part-aware Prototype Network for Few-shot Semantic Segmentation


Jul 13, 2020
Yongfei Liu, Xiangyi Zhang, Songyang Zhang, Xuming He

* ECCV-2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Cross-modal Context Graph for Visual Grounding


Nov 23, 2019
Yongfei Liu, Bo Wan, Xiaodan Zhu, Xuming He

* AAAI-2020 

  Access Paper or Ask Questions

Pose-aware Multi-level Feature Network for Human Object Interaction Detection


Sep 18, 2019
Bo Wan, Desen Zhou, Yongfei Liu, Rongjie Li, Xuming He

* International Conference on Computer Vision 2019 

  Access Paper or Ask Questions