Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

When Language Model Meets Private Library


Oct 31, 2022
Daoguang Zan, Bei Chen, Zeqi Lin, Bei Guan, Yongji Wang, Jian-Guang Lou

Add code

* EMNLP 2022 Findings 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

UniLayout: Taming Unified Sequence-to-Sequence Transformers for Graphic Layout Generation


Aug 17, 2022
Zhaoyun Jiang, Huayu Deng, Zhongkai Wu, Jiaqi Guo, Shizhao Sun, Vuksan Mijovic, Zijiang Yang, Jian-Guang Lou, Dongmei Zhang

Add code

* 28 pages, under review 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CodeT: Code Generation with Generated Tests


Jul 21, 2022
Bei Chen, Fengji Zhang, Anh Nguyen, Daoguang Zan, Zeqi Lin, Jian-Guang Lou, Weizhu Chen

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CERT: Continual Pre-Training on Sketches for Library-Oriented Code Generation


Jun 14, 2022
Daoguang Zan, Bei Chen, Dejian Yang, Zeqi Lin, Minsu Kim, Bei Guan, Yongji Wang, Weizhu Chen, Jian-Guang Lou

Add code

* Accepted for publication at IJCAI-ECAI 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

On the Advance of Making Language Models Better Reasoners


Jun 07, 2022
Yifei Li, Zeqi Lin, Shizhuo Zhang, Qiang Fu, Bei Chen, Jian-Guang Lou, Weizhu Chen

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DialogZoo: Large-Scale Dialog-Oriented Task Learning


May 25, 2022
Zhi Chen, Jijia Bao, Lu Chen, Yuncong Liu, Da Ma, Bei Chen, Mengyue Wu, Su Zhu, Jian-Guang Lou, Kai Yu

Add code

* Work in Progress 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

LogiGAN: Learning Logical Reasoning via Adversarial Pre-training


May 18, 2022
Xinyu Pi, Wanjun Zhong, Yan Gao, Nan Duan, Jian-Guang Lou

Add code

* 19 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GL-CLeF: A Global-Local Contrastive Learning Framework for Cross-lingual Spoken Language Understanding


Apr 18, 2022
Libo Qin, Qiguang Chen, Tianbao Xie, Qixin Li, Jian-Guang Lou, Wanxiang Che, Min-Yen Kan

Add code

* Accepted at ACL2022 Main Conference 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

UniSAr: A Unified Structure-Aware Autoregressive Language Model for Text-to-SQL


Apr 13, 2022
Longxu Dou, Yan Gao, Mingyang Pan, Dingzirui Wang, Wanxiang Che, Dechen Zhan, Jian-Guang Lou

Add code

* Codes and checkpoints are available at https://github.com/microsoft/ContextualSP/tree/master/unified_parser_text_to_sql 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

UniDU: Towards A Unified Generative Dialogue Understanding Framework


Apr 10, 2022
Zhi Chen, Lu Chen, Bei Chen, Libo Qin, Yuncong Liu, Su Zhu, Jian-Guang Lou, Kai Yu

Add code

* 13 pages, 9 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
>>