Alert button
Picture for Chongyang Tao

Chongyang Tao

Alert button

Leveraging Large Language Models for NLG Evaluation: A Survey

Jan 13, 2024
Zhen Li, Xiaohan Xu, Tao Shen, Can Xu, Jia-Chen Gu, Chongyang Tao

Viaarxiv icon

Good Questions Help Zero-Shot Image Reasoning

Dec 04, 2023
Kaiwen Yang, Tao Shen, Xinmei Tian, Xiubo Geng, Chongyang Tao, Dacheng Tao, Tianyi Zhou

Figure 1 for Good Questions Help Zero-Shot Image Reasoning
Figure 2 for Good Questions Help Zero-Shot Image Reasoning
Figure 3 for Good Questions Help Zero-Shot Image Reasoning
Figure 4 for Good Questions Help Zero-Shot Image Reasoning
Viaarxiv icon

Thread of Thought Unraveling Chaotic Contexts

Nov 15, 2023
Yucheng Zhou, Xiubo Geng, Tao Shen, Chongyang Tao, Guodong Long, Jian-Guang Lou, Jianbing Shen

Figure 1 for Thread of Thought Unraveling Chaotic Contexts
Figure 2 for Thread of Thought Unraveling Chaotic Contexts
Figure 3 for Thread of Thought Unraveling Chaotic Contexts
Figure 4 for Thread of Thought Unraveling Chaotic Contexts
Viaarxiv icon

Large Language Model-Aware In-Context Learning for Code Generation

Oct 15, 2023
Jia Li, Ge Li, Chongyang Tao, Jia Li, Huangzhao Zhang, Fang Liu, Zhi Jin

Viaarxiv icon

Re-Reading Improves Reasoning in Language Models

Sep 12, 2023
Xiaohan Xu, Chongyang Tao, Tao Shen, Can Xu, Hongbo Xu, Guodong Long, Jian-guang Lou

Figure 1 for Re-Reading Improves Reasoning in Language Models
Figure 2 for Re-Reading Improves Reasoning in Language Models
Figure 3 for Re-Reading Improves Reasoning in Language Models
Figure 4 for Re-Reading Improves Reasoning in Language Models
Viaarxiv icon

ZC3: Zero-Shot Cross-Language Code Clone Detection

Sep 07, 2023
Jia Li, Chongyang Tao, Zhi Jin, Fang Liu, Jia Li, Ge Li

Figure 1 for ZC3: Zero-Shot Cross-Language Code Clone Detection
Figure 2 for ZC3: Zero-Shot Cross-Language Code Clone Detection
Figure 3 for ZC3: Zero-Shot Cross-Language Code Clone Detection
Figure 4 for ZC3: Zero-Shot Cross-Language Code Clone Detection
Viaarxiv icon

WizardMath: Empowering Mathematical Reasoning for Large Language Models via Reinforced Evol-Instruct

Aug 18, 2023
Haipeng Luo, Qingfeng Sun, Can Xu, Pu Zhao, Jianguang Lou, Chongyang Tao, Xiubo Geng, Qingwei Lin, Shifeng Chen, Dongmei Zhang

Figure 1 for WizardMath: Empowering Mathematical Reasoning for Large Language Models via Reinforced Evol-Instruct
Figure 2 for WizardMath: Empowering Mathematical Reasoning for Large Language Models via Reinforced Evol-Instruct
Figure 3 for WizardMath: Empowering Mathematical Reasoning for Large Language Models via Reinforced Evol-Instruct
Figure 4 for WizardMath: Empowering Mathematical Reasoning for Large Language Models via Reinforced Evol-Instruct
Viaarxiv icon

Investigating the Learning Behaviour of In-context Learning: A Comparison with Supervised Learning

Aug 01, 2023
Xindi Wang, Yufei Wang, Can Xu, Xiubo Geng, Bowen Zhang, Chongyang Tao, Frank Rudzicz, Robert E. Mercer, Daxin Jiang

Figure 1 for Investigating the Learning Behaviour of In-context Learning: A Comparison with Supervised Learning
Figure 2 for Investigating the Learning Behaviour of In-context Learning: A Comparison with Supervised Learning
Figure 3 for Investigating the Learning Behaviour of In-context Learning: A Comparison with Supervised Learning
Figure 4 for Investigating the Learning Behaviour of In-context Learning: A Comparison with Supervised Learning
Viaarxiv icon

WizardCoder: Empowering Code Large Language Models with Evol-Instruct

Jun 14, 2023
Ziyang Luo, Can Xu, Pu Zhao, Qingfeng Sun, Xiubo Geng, Wenxiang Hu, Chongyang Tao, Jing Ma, Qingwei Lin, Daxin Jiang

Figure 1 for WizardCoder: Empowering Code Large Language Models with Evol-Instruct
Figure 2 for WizardCoder: Empowering Code Large Language Models with Evol-Instruct
Figure 3 for WizardCoder: Empowering Code Large Language Models with Evol-Instruct
Figure 4 for WizardCoder: Empowering Code Large Language Models with Evol-Instruct
Viaarxiv icon