Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yuan Fang

Meta-Inductive Node Classification across Graphs


May 14, 2021
Zhihao Wen, Yuan Fang, Zemin Liu


  Access Paper or Ask Questions

Spatial Transformer Point Convolution


Sep 03, 2020
Yuan Fang, Chunyan Xu, Zhen Cui, Yuan Zong, Jian Yang


  Access Paper or Ask Questions

Recent Advances in Network-based Methods for Disease Gene Prediction


Jul 19, 2020
Sezin Kircali Ata, Min Wu, Yuan Fang, Le Ou-Yang, Chee Keong Kwoh, Xiao-Li Li


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Task Sampling for Meta-Learning


Jul 17, 2020
Chenghao Liu, Zhihao Wang, Doyen Sahoo, Yuan Fang, Kun Zhang, Steven C. H. Hoi

* ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

Emotion Recognition in Audio and Video Using Deep Neural Networks


Jun 15, 2020
Mandeep Singh, Yuan Fang

* 9 pages, 9 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-View Collaborative Network Embedding


May 17, 2020
Sezin Kircali Ata, Yuan Fang, Min Wu, Jiaqi Shi, Chee Keong Kwoh, Xiaoli Li


  Access Paper or Ask Questions

Truly Multi-modal YouTube-8M Video Classification with Video, Audio, and Text


Jul 10, 2017
Zhe Wang, Kingsley Kuan, Mathieu Ravaut, Gaurav Manek, Sibo Song, Yuan Fang, Seokhwan Kim, Nancy Chen, Luis Fernando D'Haro, Luu Anh Tuan, Hongyuan Zhu, Zeng Zeng, Ngai Man Cheung, Georgios Piliouras, Jie Lin, Vijay Chandrasekhar

* 8 pages, Accepted to CVPR'17 Workshop on YouTube-8M Large-Scale Video Understanding 

  Access Paper or Ask Questions