Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Gestalt-Guided Image Understanding for Few-Shot Learning


Feb 08, 2023
Kun Song, Yuchen Wu, Jiansheng Chen, Tianyu Hu, Huimin Ma

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Distribution Aligned Feature Clustering for Zero-Shot Sketch-Based Image Retrieval


Jan 17, 2023
Yuchen Wu, Kun Song, Fangzheng Zhao, Jiansheng Chen, Huimin Ma

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Multi-Speaker Expressive Speech Synthesis via Multiple Factors Decoupling


Nov 19, 2022
Xinfa Zhu, Yi Lei, Kun Song, Yongmao Zhang, Tao Li, Lei Xie

Add code

* Submitted to ICASSP2023 

   Access Paper or Ask Questions

Robust MelGAN: A robust universal neural vocoder for high-fidelity TTS


Nov 02, 2022
Kun Song, Jian Cong, Xinsheng Wang, Yongmao Zhang, Lei Xie, Ning Jiang, Haiying Wu

Add code

* Accepted by ISCSLP 2022 

   Access Paper or Ask Questions

DSPGAN: a GAN-based universal vocoder for high-fidelity TTS by time-frequency domain supervision from DSP


Nov 02, 2022
Kun Song, Yongmao Zhang, Yi Lei, Jian Cong, Hanzhao Li, Lei Xie, Gang He, Jinfeng Bai

Add code

* Submitted to ICASSP 2023 

   Access Paper or Ask Questions

AdaVITS: Tiny VITS for Low Computing Resource Speaker Adaptation


Jun 01, 2022
Kun Song, Heyang Xue, Xinsheng Wang, Jian Cong, Yongmao Zhang, Lei Xie, Bing Yang, Xiong Zhang, Dan Su

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Adaptive neighborhood Metric learning


Jan 20, 2022
Kun Song, Junwei Han, Gong Cheng, Jiwen Lu, Feiping Nie

Add code

* 14 pages, 6 figures 

   Access Paper or Ask Questions

The Multi-speaker Multi-style Voice Cloning Challenge 2021


Apr 05, 2021
Qicong Xie, Xiaohai Tian, Guanghou Liu, Kun Song, Lei Xie, Zhiyong Wu, Hai Li, Song Shi, Haizhou Li, Fen Hong, Hui Bu, Xin Xu

Add code

* has been accepted to ICASSP 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Adaptive Nearest Neighbor: A General Framework for Distance Metric Learning


Nov 22, 2019
Kun Song

Add code


   Access Paper or Ask Questions