Alert button
Picture for Shuyang Zhang

Shuyang Zhang

Alert button

RareBench: Can LLMs Serve as Rare Diseases Specialists?

Feb 09, 2024
Xuanzhong Chen, Xiaohao Mao, Qihan Guo, Lun Wang, Shuyang Zhang, Ting Chen

Viaarxiv icon

CANAMRF: An Attention-Based Model for Multimodal Depression Detection

Jan 04, 2024
Yuntao Wei, Yuzhe Zhang, Shuyang Zhang, Hong Zhang

Viaarxiv icon

Outram: One-shot Global Localization via Triangulated Scene Graph and Global Outlier Pruning

Sep 16, 2023
Pengyu Yin, Haozhi Cao, Thien-Minh Nguyen, Shenghai Yuan, Shuyang Zhang, Kangcheng Liu, Lihua Xie

Figure 1 for Outram: One-shot Global Localization via Triangulated Scene Graph and Global Outlier Pruning
Figure 2 for Outram: One-shot Global Localization via Triangulated Scene Graph and Global Outlier Pruning
Figure 3 for Outram: One-shot Global Localization via Triangulated Scene Graph and Global Outlier Pruning
Figure 4 for Outram: One-shot Global Localization via Triangulated Scene Graph and Global Outlier Pruning
Viaarxiv icon

Segregator: Global Point Cloud Registration with Semantic and Geometric Cues

Jan 18, 2023
Pengyu Yin, Shenghai Yuan, Haozhi Cao, Xingyu Ji, Shuyang Zhang, Lihua Xie

Figure 1 for Segregator: Global Point Cloud Registration with Semantic and Geometric Cues
Figure 2 for Segregator: Global Point Cloud Registration with Semantic and Geometric Cues
Figure 3 for Segregator: Global Point Cloud Registration with Semantic and Geometric Cues
Figure 4 for Segregator: Global Point Cloud Registration with Semantic and Geometric Cues
Viaarxiv icon

Directed Acyclic Graph Structure Learning from Dynamic Graphs

Nov 30, 2022
Shaohua Fan, Shuyang Zhang, Xiao Wang, Chuan Shi

Figure 1 for Directed Acyclic Graph Structure Learning from Dynamic Graphs
Figure 2 for Directed Acyclic Graph Structure Learning from Dynamic Graphs
Figure 3 for Directed Acyclic Graph Structure Learning from Dynamic Graphs
Figure 4 for Directed Acyclic Graph Structure Learning from Dynamic Graphs
Viaarxiv icon

Weakly Supervised Vessel Segmentation in X-ray Angiograms by Self-Paced Learning from Noisy Labels with Suggestive Annotation

May 27, 2020
Jingyang Zhang, Guotai Wang, Hongzhi Xie, Shuyang Zhang, Ning Huang, Shaoting Zhang, Lixu Gu

Figure 1 for Weakly Supervised Vessel Segmentation in X-ray Angiograms by Self-Paced Learning from Noisy Labels with Suggestive Annotation
Figure 2 for Weakly Supervised Vessel Segmentation in X-ray Angiograms by Self-Paced Learning from Noisy Labels with Suggestive Annotation
Figure 3 for Weakly Supervised Vessel Segmentation in X-ray Angiograms by Self-Paced Learning from Noisy Labels with Suggestive Annotation
Figure 4 for Weakly Supervised Vessel Segmentation in X-ray Angiograms by Self-Paced Learning from Noisy Labels with Suggestive Annotation
Viaarxiv icon

Hercules: An Autonomous Logistic Vehicle for Contact-less Goods Transportation During the COVID-19 Outbreak

Apr 16, 2020
Tianyu Liu, Qinghai Liao, Lu Gan, Fulong Ma, Jie Cheng, Xupeng Xie, Zhe Wang, Yingbing Chen, Yilong Zhu, Shuyang Zhang, Zhengyong Chen, Yang Liu, Yang Yu, Zitong Guo, Guang Li, Peidong Yuan, Dong Han, Yuying Chen, Haoyang Ye, Jianhao Jiao, Peng Yun, Zhenhua Xu, Hengli Wang, Huaiyang Huang, Sukai Wang, Peide Cai, Yuxiang Sun, Yandong Liu, Lujia Wang, Ming Liu

Figure 1 for Hercules: An Autonomous Logistic Vehicle for Contact-less Goods Transportation During the COVID-19 Outbreak
Figure 2 for Hercules: An Autonomous Logistic Vehicle for Contact-less Goods Transportation During the COVID-19 Outbreak
Figure 3 for Hercules: An Autonomous Logistic Vehicle for Contact-less Goods Transportation During the COVID-19 Outbreak
Figure 4 for Hercules: An Autonomous Logistic Vehicle for Contact-less Goods Transportation During the COVID-19 Outbreak
Viaarxiv icon