Alert button
Picture for Hongshen Chen

Hongshen Chen

Alert button

Answering Ambiguous Questions via Iterative Prompting

Jul 08, 2023
Weiwei Sun, Hengyi Cai, Hongshen Chen, Pengjie Ren, Zhumin Chen, Maarten de Rijke, Zhaochun Ren

Figure 1 for Answering Ambiguous Questions via Iterative Prompting
Figure 2 for Answering Ambiguous Questions via Iterative Prompting
Figure 3 for Answering Ambiguous Questions via Iterative Prompting
Figure 4 for Answering Ambiguous Questions via Iterative Prompting
Viaarxiv icon

Embracing Uncertainty: Adaptive Vague Preference Policy Learning for Multi-round Conversational Recommendation

Jun 07, 2023
Gangyi Zhang, Chongming Gao, Wenqiang Lei, Xiaojie Guo, Shijun Li, Lingfei Wu, Hongshen Chen, Zhuozhi Ding, Sulong Xu, Xiangnan He

Figure 1 for Embracing Uncertainty: Adaptive Vague Preference Policy Learning for Multi-round Conversational Recommendation
Figure 2 for Embracing Uncertainty: Adaptive Vague Preference Policy Learning for Multi-round Conversational Recommendation
Figure 3 for Embracing Uncertainty: Adaptive Vague Preference Policy Learning for Multi-round Conversational Recommendation
Figure 4 for Embracing Uncertainty: Adaptive Vague Preference Policy Learning for Multi-round Conversational Recommendation
Viaarxiv icon

Adaptive Bridge between Training and Inference for Dialogue

Oct 22, 2021
Haoran Xu, Hainan Zhang, Yanyan Zou, Hongshen Chen, Zhuoye Ding, Yanyan Lan

Figure 1 for Adaptive Bridge between Training and Inference for Dialogue
Figure 2 for Adaptive Bridge between Training and Inference for Dialogue
Figure 3 for Adaptive Bridge between Training and Inference for Dialogue
Figure 4 for Adaptive Bridge between Training and Inference for Dialogue
Viaarxiv icon

FCM: A Fine-grained Comparison Model for Multi-turn Dialogue Reasoning

Sep 23, 2021
Xu Wang, Hainan Zhang, Shuai Zhao, Yanyan Zou, Hongshen Chen, Zhuoye Ding, Bo Cheng, Yanyan Lan

Figure 1 for FCM: A Fine-grained Comparison Model for Multi-turn Dialogue Reasoning
Figure 2 for FCM: A Fine-grained Comparison Model for Multi-turn Dialogue Reasoning
Figure 3 for FCM: A Fine-grained Comparison Model for Multi-turn Dialogue Reasoning
Figure 4 for FCM: A Fine-grained Comparison Model for Multi-turn Dialogue Reasoning
Viaarxiv icon

Identifying Untrustworthy Samples: Data Filtering for Open-domain Dialogues with Bayesian Optimization

Sep 14, 2021
Lei Shen, Haolan Zhan, Xin Shen, Hongshen Chen, Xiaofang Zhao, Xiaodan Zhu

Figure 1 for Identifying Untrustworthy Samples: Data Filtering for Open-domain Dialogues with Bayesian Optimization
Figure 2 for Identifying Untrustworthy Samples: Data Filtering for Open-domain Dialogues with Bayesian Optimization
Figure 3 for Identifying Untrustworthy Samples: Data Filtering for Open-domain Dialogues with Bayesian Optimization
Figure 4 for Identifying Untrustworthy Samples: Data Filtering for Open-domain Dialogues with Bayesian Optimization
Viaarxiv icon

Topic-Aware Contrastive Learning for Abstractive Dialogue Summarization

Sep 10, 2021
Junpeng Liu, Yanyan Zou, Hainan Zhang, Hongshen Chen, Zhuoye Ding, Caixia Yuan, Xiaojie Wang

Figure 1 for Topic-Aware Contrastive Learning for Abstractive Dialogue Summarization
Figure 2 for Topic-Aware Contrastive Learning for Abstractive Dialogue Summarization
Figure 3 for Topic-Aware Contrastive Learning for Abstractive Dialogue Summarization
Figure 4 for Topic-Aware Contrastive Learning for Abstractive Dialogue Summarization
Viaarxiv icon

Improving Sequential Recommendation Consistency with Self-Supervised Imitation

Jun 29, 2021
Xu Yuan, Hongshen Chen, Yonghao Song, Xiaofang Zhao, Zhuoye Ding, Zhen He, Bo Long

Figure 1 for Improving Sequential Recommendation Consistency with Self-Supervised Imitation
Figure 2 for Improving Sequential Recommendation Consistency with Self-Supervised Imitation
Figure 3 for Improving Sequential Recommendation Consistency with Self-Supervised Imitation
Figure 4 for Improving Sequential Recommendation Consistency with Self-Supervised Imitation
Viaarxiv icon

Probing Product Description Generation via Posterior Distillation

Mar 02, 2021
Haolan Zhan, Hainan Zhang, Hongshen Chen, Lei Shen, Zhuoye Ding, Yongjun Bao, Weipeng Yan, Yanyan Lan

Figure 1 for Probing Product Description Generation via Posterior Distillation
Figure 2 for Probing Product Description Generation via Posterior Distillation
Figure 3 for Probing Product Description Generation via Posterior Distillation
Figure 4 for Probing Product Description Generation via Posterior Distillation
Viaarxiv icon

User-Inspired Posterior Network for Recommendation Reason Generation

Feb 16, 2021
Haolan Zhan, Hainan Zhang, Hongshen Chen, Lei Shen, Yanyan Lan, Zhuoye Ding, Dawei Yin

Figure 1 for User-Inspired Posterior Network for Recommendation Reason Generation
Figure 2 for User-Inspired Posterior Network for Recommendation Reason Generation
Figure 3 for User-Inspired Posterior Network for Recommendation Reason Generation
Figure 4 for User-Inspired Posterior Network for Recommendation Reason Generation
Viaarxiv icon

Group-wise Contrastive Learning for Neural Dialogue Generation

Oct 13, 2020
Hengyi Cai, Hongshen Chen, Yonghao Song, Zhuoye Ding, Yongjun Bao, Weipeng Yan, Xiaofang Zhao

Figure 1 for Group-wise Contrastive Learning for Neural Dialogue Generation
Figure 2 for Group-wise Contrastive Learning for Neural Dialogue Generation
Figure 3 for Group-wise Contrastive Learning for Neural Dialogue Generation
Figure 4 for Group-wise Contrastive Learning for Neural Dialogue Generation
Viaarxiv icon