Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiaojie Wang

Deep Keyphrase Completion


Oct 29, 2021
Yu Zhao, Jia Song, Huali Feng, Fuzhen Zhuang, Qing Li, Xiaojie Wang, Ji Liu


  Access Paper or Ask Questions

Topic-Aware Contrastive Learning for Abstractive Dialogue Summarization


Sep 10, 2021
Junpeng Liu, Yanyan Zou, Hainan Zhang, Hongshen Chen, Zhuoye Ding, Caixia Yuan, Xiaojie Wang

* EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Enhancing Visual Dialog Questioner with Entity-based Strategy Learning and Augmented Guesser


Sep 06, 2021
Duo Zheng, Zipeng Xu, Fandong Meng, Xiaojie Wang, Jiaan Wang, Jie Zhou

* Accepted by Findings of EMNLP 2021. Code is available at: https://github.com/zd11024/Entity_Questioner 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-stage Pre-training over Simplified Multimodal Pre-training Models


Jul 22, 2021
Tongtong Liu, Fangxiang Feng, Xiaojie Wang

* 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Modeling Explicit Concerning States for Reinforcement Learning in Visual Dialogue


Jul 12, 2021
Zipeng Xu, Fandong Meng, Xiaojie Wang, Duo Zheng, Chenxu Lv, Jie Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Massive-MIMO Iterative Channel Estimation and Decoding (MICED) in the Uplink


Apr 30, 2021
Daniel Verenzuela, Emil Björnson, Xiaojie Wang, Maximilian Arnold, Stephan ten Brink

* IEEE Transactions on Communications, vol. 68, no. 2, pp. 854-870, February 2020 
* Published in IEEE Transactions on Communications, 16 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Converse, Focus and Guess -- Towards Multi-Document Driven Dialogue


Feb 04, 2021
Han Liu, Caixia Yuan, Xiaojie Wang, Yushu Yang, Huixing Jiang, Zhongyuan Wang

* Accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

DialogueTRM: Exploring the Intra- and Inter-Modal Emotional Behaviors in the Conversation


Oct 15, 2020
Yuzhao Mao, Qi Sun, Guang Liu, Xiaojie Wang, Weiguo Gao, Xuan Li, Jianping Shen


  Access Paper or Ask Questions

Answer-Driven Visual State Estimator for Goal-Oriented Visual Dialogue


Oct 01, 2020
Zipeng Xu, Fangxiang Feng, Xiaojie Wang, Yushu Yang, Huixing Jiang, Zhongyuan Ouyang

* Accepted at ACM International Conference on Multimedia (ACM MM 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Label-Wise Document Pre-Training for Multi-Label Text Classification


Aug 15, 2020
Han Liu, Caixia Yuan, Xiaojie Wang

* Accepted to NLPCC 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Connecting Embeddings for Knowledge Graph Entity Typing


Jul 21, 2020
Yu Zhao, Anxiang Zhang, Ruobing Xie, Kang Liu, Xiaojie Wang

* Association for Computational Linguistics, 2020, 6419--6428 

  Access Paper or Ask Questions

Guessing State Tracking for Visual Dialogue


Feb 27, 2020
Wei Pang, Xiaojie Wang

* 9 pages, 5 figures, Nov. 2019, https://github.com/xubuvd/guesswhat 

  Access Paper or Ask Questions

Visual Dialogue State Tracking for Question Generation


Nov 25, 2019
Wei Pang, Xiaojie Wang

* 8 pages, 4 figures, Accept-Oral by AAAI-2020 

  Access Paper or Ask Questions

Cascaded LSTMs based Deep Reinforcement Learning for Goal-driven Dialogue


Oct 31, 2019
Yue Ma, Xiaojie Wang, Zhenjiang Dong, Hong Chen

* 12 pages, 3 figures, appear in NLPCC 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Reason: A Strong Baseline for Real-World Visual Reasoning


May 24, 2019
Chenfei Wu, Yanzhao Zhou, Gen Li, Nan Duan, Duyu Tang, Xiaojie Wang


  Access Paper or Ask Questions

Finding More Relevance: Propagating Similarity on Markov Random Field for Image Retrieval


Dec 26, 2013
Peng Lu, Xujun Peng, Xinshan Zhu, Xiaojie Wang


  Access Paper or Ask Questions

Constructing Hierarchical Image-tags Bimodal Representations for Word Tags Alternative Choice


Jul 04, 2013
Fangxiang Feng, Ruifan Li, Xiaojie Wang

* 6 pages, 1 figure, Presented at the Workshop on Representation Learning, ICML 2013 

  Access Paper or Ask Questions

Challenges in Representation Learning: A report on three machine learning contests


Jul 01, 2013
Ian J. Goodfellow, Dumitru Erhan, Pierre Luc Carrier, Aaron Courville, Mehdi Mirza, Ben Hamner, Will Cukierski, Yichuan Tang, David Thaler, Dong-Hyun Lee, Yingbo Zhou, Chetan Ramaiah, Fangxiang Feng, Ruifan Li, Xiaojie Wang, Dimitris Athanasakis, John Shawe-Taylor, Maxim Milakov, John Park, Radu Ionescu, Marius Popescu, Cristian Grozea, James Bergstra, Jingjing Xie, Lukasz Romaszko, Bing Xu, Zhang Chuang, Yoshua Bengio

* 8 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions