Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiaojie Wang

Massive-MIMO Iterative Channel Estimation and Decoding (MICED) in the Uplink


Apr 30, 2021
Daniel Verenzuela, Emil Björnson, Xiaojie Wang, Maximilian Arnold, Stephan ten Brink

* IEEE Transactions on Communications, vol. 68, no. 2, pp. 854-870, February 2020 
* Published in IEEE Transactions on Communications, 16 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Converse, Focus and Guess -- Towards Multi-Document Driven Dialogue


Feb 04, 2021
Han Liu, Caixia Yuan, Xiaojie Wang, Yushu Yang, Huixing Jiang, Zhongyuan Wang

* Accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

DialogueTRM: Exploring the Intra- and Inter-Modal Emotional Behaviors in the Conversation


Oct 15, 2020
Yuzhao Mao, Qi Sun, Guang Liu, Xiaojie Wang, Weiguo Gao, Xuan Li, Jianping Shen


  Access Paper or Ask Questions

Answer-Driven Visual State Estimator for Goal-Oriented Visual Dialogue


Oct 01, 2020
Zipeng Xu, Fangxiang Feng, Xiaojie Wang, Yushu Yang, Huixing Jiang, Zhongyuan Ouyang

* Accepted at ACM International Conference on Multimedia (ACM MM 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Label-Wise Document Pre-Training for Multi-Label Text Classification


Aug 15, 2020
Han Liu, Caixia Yuan, Xiaojie Wang

* Accepted to NLPCC 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Connecting Embeddings for Knowledge Graph Entity Typing


Jul 21, 2020
Yu Zhao, Anxiang Zhang, Ruobing Xie, Kang Liu, Xiaojie Wang

* Association for Computational Linguistics, 2020, 6419--6428 

  Access Paper or Ask Questions

Guessing State Tracking for Visual Dialogue


Feb 27, 2020
Wei Pang, Xiaojie Wang

* 9 pages, 5 figures, Nov. 2019, https://github.com/xubuvd/guesswhat 

  Access Paper or Ask Questions

Visual Dialogue State Tracking for Question Generation


Nov 25, 2019
Wei Pang, Xiaojie Wang

* 8 pages, 4 figures, Accept-Oral by AAAI-2020 

  Access Paper or Ask Questions

Cascaded LSTMs based Deep Reinforcement Learning for Goal-driven Dialogue


Oct 31, 2019
Yue Ma, Xiaojie Wang, Zhenjiang Dong, Hong Chen

* 12 pages, 3 figures, appear in NLPCC 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Reason: A Strong Baseline for Real-World Visual Reasoning


May 24, 2019
Chenfei Wu, Yanzhao Zhou, Gen Li, Nan Duan, Duyu Tang, Xiaojie Wang


  Access Paper or Ask Questions

Finding More Relevance: Propagating Similarity on Markov Random Field for Image Retrieval


Dec 26, 2013
Peng Lu, Xujun Peng, Xinshan Zhu, Xiaojie Wang


  Access Paper or Ask Questions

Constructing Hierarchical Image-tags Bimodal Representations for Word Tags Alternative Choice


Jul 04, 2013
Fangxiang Feng, Ruifan Li, Xiaojie Wang

* 6 pages, 1 figure, Presented at the Workshop on Representation Learning, ICML 2013 

  Access Paper or Ask Questions

Challenges in Representation Learning: A report on three machine learning contests


Jul 01, 2013
Ian J. Goodfellow, Dumitru Erhan, Pierre Luc Carrier, Aaron Courville, Mehdi Mirza, Ben Hamner, Will Cukierski, Yichuan Tang, David Thaler, Dong-Hyun Lee, Yingbo Zhou, Chetan Ramaiah, Fangxiang Feng, Ruifan Li, Xiaojie Wang, Dimitris Athanasakis, John Shawe-Taylor, Maxim Milakov, John Park, Radu Ionescu, Marius Popescu, Cristian Grozea, James Bergstra, Jingjing Xie, Lukasz Romaszko, Bing Xu, Zhang Chuang, Yoshua Bengio

* 8 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions