Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
DADNN: Multi-Scene CTR Prediction via Domain-Aware Deep Neural Network

Nov 24, 2020
Junyou He, Guibao Mei, Feng Xing, Xiaorui Yang, Yongjun Bao, Weipeng Yan


  Access Paper or Ask Questions

Kalman Filtering Attention for User Behavior Modeling in CTR Prediction

Oct 20, 2020
Hu Liu, Jing Lu, Xiwei Zhao, Sulong Xu, Hao Peng, Yutong Liu, Zehua Zhang, Jian Li, Junsheng Jin, Yongjun Bao, Weipeng Yan


  Access Paper or Ask Questions

Group-wise Contrastive Learning for Neural Dialogue Generation

Oct 13, 2020
Hengyi Cai, Hongshen Chen, Yonghao Song, Zhuoye Ding, Yongjun Bao, Weipeng Yan, Xiaofang Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Category-Specific CNN for Visual-aware CTR Prediction at JD.com

Jun 19, 2020
Hu Liu, Jing Lu, Hao Yang, Xiwei Zhao, Sulong Xu, Hao Peng, Zehua Zhang, Wenjie Niu, Xiaokun Zhu, Yongjun Bao, Weipeng Yan


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Context Network for Scene Parsing

Nov 05, 2019
Jun Fu, Jing Liu, Yuhang Wang, Yong Li, Yongjun Bao, Jinhui Tang, Hanqing Lu

* International Conference on Computer Vision 2019 
* Accepted by ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Regularized Adversarial Sampling and Deep Time-aware Attention for Click-Through Rate Prediction

Nov 03, 2019
Yikai Wang, Liang Zhang, Quanyu Dai, Fuchun Sun, Bo Zhang, Yang He, Weipeng Yan, Yongjun Bao

* CIKM 2019 Long Paper, 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Hierarchical Reinforcement Learning Based Recommendations via Multi-goals Abstraction

Mar 22, 2019
Dongyang Zhao, Liang Zhang, Bo Zhang, Lizhou Zheng, Yongjun Bao, Weipeng Yan

* submitted to SIGKDD 2019 

  Access Paper or Ask Questions