Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Wenqiang Lei

DisenKGAT: Knowledge Graph Embedding with Disentangled Graph Attention Network


Aug 22, 2021
Junkang Wu, Wentao Shi, Xuezhi Cao, Jiawei Chen, Wenqiang Lei, Fuzheng Zhang, Wei Wu, Xiangnan He

* CIKM2021 

  Access Paper or Ask Questions

TAT-QA: A Question Answering Benchmark on a Hybrid of Tabular and Textual Content in Finance


Jun 01, 2021
Fengbin Zhu, Wenqiang Lei, Youcheng Huang, Chao Wang, Shuo Zhang, Jiancheng Lv, Fuli Feng, Tat-Seng Chua

* Accepted by ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Advances and Challenges in Conversational Recommender Systems: A Survey


Feb 07, 2021
Chongming Gao, Wenqiang Lei, Xiangnan He, Maarten de Rijke, Tat-Seng Chua

* 30 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Retrieving and Reading: A Comprehensive Survey on Open-domain Question Answering


Jan 04, 2021
Fengbin Zhu, Wenqiang Lei, Chao Wang, Jianming Zheng, Soujanya Poria, Tat-Seng Chua

* 20 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Generalized Relation Learning with Semantic Correlation Awareness for Link Prediction


Dec 22, 2020
Yao Zhang, Xu Zhang, Jun Wang, Hongru Liang, Wenqiang Lei, Zhe Sun, Adam Jatowt, Zhenglu Yang

* Preprint of accepted AAAI2021 paper 

  Access Paper or Ask Questions

GMH: A General Multi-hop Reasoning Model for KG Completion


Oct 16, 2020
Yao Zhang, Xu Zhang, Jun Wang, Hongru Liang, Adam Jatowt, Wenqiang Lei, Zhenglu Yang

* 11 pages, 5 figures and 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Dialogue State Tracking with Reasoning


Jun 03, 2020
Lizi Liao, Yunshan Ma, Wenqiang Lei, Tat-Seng Chua

* further modification needed 

  Access Paper or Ask Questions

Seamlessly Unifying Attributes and Items: Conversational Recommendation for Cold-Start Users


May 23, 2020
Shijun Li, Wenqiang Lei, Qingyun Wu, Xiangnan He, Peng Jiang, Tat-Seng Chua

* 25 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Molweni: A Challenge Multiparty Dialogues-based Machine Reading Comprehension Dataset with Discourse Structure


Apr 30, 2020
Jiaqi Li, Ming Liu, Min-Yen Kan, Zihao Zheng, Zekun Wang, Wenqiang Lei, Ting Liu, Bing Qin


  Access Paper or Ask Questions

Recent Advances in Neural Question Generation


Jun 04, 2019
Liangming Pan, Wenqiang Lei, Tat-Seng Chua, Min-Yen Kan

* Survey of neural question generation 

  Access Paper or Ask Questions

Explicit State Tracking with Semi-Supervision for Neural Dialogue Generation


Aug 31, 2018
Xisen Jin, Wenqiang Lei, Zhaochun Ren, Hongshen Chen, Shangsong Liang, Yihong Zhao, Dawei Yin

* The 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, 2018 

  Access Paper or Ask Questions