Alert button
Picture for Chunhui Zhang

Chunhui Zhang

Alert button

Study on the static detection of ICF target based on muonic X-ray sphere encoded imaging

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 18, 2024
Dikai Li, Jian Yu, Qian Chen, Chunhui Zhang, Xiangyu Wan, Leifeng Cao

Figure 1 for Study on the static detection of ICF target based on muonic X-ray sphere encoded imaging
Figure 2 for Study on the static detection of ICF target based on muonic X-ray sphere encoded imaging
Figure 3 for Study on the static detection of ICF target based on muonic X-ray sphere encoded imaging
Figure 4 for Study on the static detection of ICF target based on muonic X-ray sphere encoded imaging
Viaarxiv icon

When Emotional Stimuli meet Prompt Designing: An Auto-Prompt Graphical Paradigm

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 16, 2024
Chenggian Ma, Xiangyu Zhao, Chunhui Zhang, Yanzhao Qin, Wentao Zhang

Viaarxiv icon

Breaking the Trilemma of Privacy, Utility, Efficiency via Controllable Machine Unlearning

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 28, 2023
Zheyuan Liu, Guangyao Dou, Yijun Tian, Chunhui Zhang, Eli Chien, Ziwei Zhu

Viaarxiv icon

Promoting Fairness in GNNs: A Characterization of Stability

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 19, 2023
Yaning Jia, Chunhui Zhang

Figure 1 for Promoting Fairness in GNNs: A Characterization of Stability
Figure 2 for Promoting Fairness in GNNs: A Characterization of Stability
Figure 3 for Promoting Fairness in GNNs: A Characterization of Stability
Figure 4 for Promoting Fairness in GNNs: A Characterization of Stability
Viaarxiv icon

All in One: Exploring Unified Vision-Language Tracking with Multi-Modal Alignment

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 07, 2023
Chunhui Zhang, Xin Sun, Li Liu, Yiqian Yang, Qiong Liu, Xi Zhou, Yanfeng Wang

Figure 1 for All in One: Exploring Unified Vision-Language Tracking with Multi-Modal Alignment
Figure 2 for All in One: Exploring Unified Vision-Language Tracking with Multi-Modal Alignment
Figure 3 for All in One: Exploring Unified Vision-Language Tracking with Multi-Modal Alignment
Figure 4 for All in One: Exploring Unified Vision-Language Tracking with Multi-Modal Alignment
Viaarxiv icon

A Comprehensive Survey on Segment Anything Model for Vision and Beyond

Add code
Bookmark button
Alert button
May 19, 2023
Chunhui Zhang, Li Liu, Yawen Cui, Guanjie Huang, Weilin Lin, Yiqian Yang, Yuehong Hu

Figure 1 for A Comprehensive Survey on Segment Anything Model for Vision and Beyond
Figure 2 for A Comprehensive Survey on Segment Anything Model for Vision and Beyond
Figure 3 for A Comprehensive Survey on Segment Anything Model for Vision and Beyond
Figure 4 for A Comprehensive Survey on Segment Anything Model for Vision and Beyond
Viaarxiv icon

Generating and Weighting Semantically Consistent Sample Pairs for Ultrasound Contrastive Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 08, 2022
Yixiong Chen, Chunhui Zhang, Chris H. Q. Ding, Li Liu

Figure 1 for Generating and Weighting Semantically Consistent Sample Pairs for Ultrasound Contrastive Learning
Figure 2 for Generating and Weighting Semantically Consistent Sample Pairs for Ultrasound Contrastive Learning
Figure 3 for Generating and Weighting Semantically Consistent Sample Pairs for Ultrasound Contrastive Learning
Figure 4 for Generating and Weighting Semantically Consistent Sample Pairs for Ultrasound Contrastive Learning
Viaarxiv icon

Boosting Graph Neural Networks via Adaptive Knowledge Distillation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 12, 2022
Zhichun Guo, Chunhui Zhang, Yujie Fan, Yijun Tian, Chuxu Zhang, Nitesh Chawla

Figure 1 for Boosting Graph Neural Networks via Adaptive Knowledge Distillation
Figure 2 for Boosting Graph Neural Networks via Adaptive Knowledge Distillation
Figure 3 for Boosting Graph Neural Networks via Adaptive Knowledge Distillation
Figure 4 for Boosting Graph Neural Networks via Adaptive Knowledge Distillation
Viaarxiv icon

HiCo: Hierarchical Contrastive Learning for Ultrasound Video Model Pretraining

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 10, 2022
Chunhui Zhang, Yixiong Chen, Li Liu, Qiong Liu, Xi Zhou

Figure 1 for HiCo: Hierarchical Contrastive Learning for Ultrasound Video Model Pretraining
Figure 2 for HiCo: Hierarchical Contrastive Learning for Ultrasound Video Model Pretraining
Figure 3 for HiCo: Hierarchical Contrastive Learning for Ultrasound Video Model Pretraining
Figure 4 for HiCo: Hierarchical Contrastive Learning for Ultrasound Video Model Pretraining
Viaarxiv icon

Diving into Unified Data-Model Sparsity for Class-Imbalanced Graph Representation Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 01, 2022
Chunhui Zhang, Chao Huang, Yijun Tian, Qianlong Wen, Zhongyu Ouyang, Youhuan Li, Yanfang Ye, Chuxu Zhang

Figure 1 for Diving into Unified Data-Model Sparsity for Class-Imbalanced Graph Representation Learning
Figure 2 for Diving into Unified Data-Model Sparsity for Class-Imbalanced Graph Representation Learning
Figure 3 for Diving into Unified Data-Model Sparsity for Class-Imbalanced Graph Representation Learning
Figure 4 for Diving into Unified Data-Model Sparsity for Class-Imbalanced Graph Representation Learning
Viaarxiv icon