Alert button
Picture for Hany Hassan

Hany Hassan

Alert button

Deliberate then Generate: Enhanced Prompting Framework for Text Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 31, 2023
Bei Li, Rui Wang, Junliang Guo, Kaitao Song, Xu Tan, Hany Hassan, Arul Menezes, Tong Xiao, Jiang Bian, JingBo Zhu

Figure 1 for Deliberate then Generate: Enhanced Prompting Framework for Text Generation
Figure 2 for Deliberate then Generate: Enhanced Prompting Framework for Text Generation
Figure 3 for Deliberate then Generate: Enhanced Prompting Framework for Text Generation
Figure 4 for Deliberate then Generate: Enhanced Prompting Framework for Text Generation
Viaarxiv icon

Taming Sparsely Activated Transformer with Stochastic Experts

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 12, 2021
Simiao Zuo, Xiaodong Liu, Jian Jiao, Young Jin Kim, Hany Hassan, Ruofei Zhang, Tuo Zhao, Jianfeng Gao

Figure 1 for Taming Sparsely Activated Transformer with Stochastic Experts
Figure 2 for Taming Sparsely Activated Transformer with Stochastic Experts
Figure 3 for Taming Sparsely Activated Transformer with Stochastic Experts
Figure 4 for Taming Sparsely Activated Transformer with Stochastic Experts
Viaarxiv icon

Improving Multilingual Translation by Representation and Gradient Regularization

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 10, 2021
Yilin Yang, Akiko Eriguchi, Alexandre Muzio, Prasad Tadepalli, Stefan Lee, Hany Hassan

Figure 1 for Improving Multilingual Translation by Representation and Gradient Regularization
Figure 2 for Improving Multilingual Translation by Representation and Gradient Regularization
Figure 3 for Improving Multilingual Translation by Representation and Gradient Regularization
Figure 4 for Improving Multilingual Translation by Representation and Gradient Regularization
Viaarxiv icon

Discovering Representation Sprachbund For Multilingual Pre-Training

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 01, 2021
Yimin Fan, Yaobo Liang, Alexandre Muzio, Hany Hassan, Houqiang Li, Ming Zhou, Nan Duan

Figure 1 for Discovering Representation Sprachbund For Multilingual Pre-Training
Figure 2 for Discovering Representation Sprachbund For Multilingual Pre-Training
Figure 3 for Discovering Representation Sprachbund For Multilingual Pre-Training
Figure 4 for Discovering Representation Sprachbund For Multilingual Pre-Training
Viaarxiv icon

Meta-Learning for Few-Shot NMT Adaptation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 06, 2020
Amr Sharaf, Hany Hassan, Hal Daumé III

Figure 1 for Meta-Learning for Few-Shot NMT Adaptation
Figure 2 for Meta-Learning for Few-Shot NMT Adaptation
Figure 3 for Meta-Learning for Few-Shot NMT Adaptation
Figure 4 for Meta-Learning for Few-Shot NMT Adaptation
Viaarxiv icon

Zero-Resource Multilingual Model Transfer: Learning What to Share

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 08, 2018
Xilun Chen, Ahmed Hassan Awadallah, Hany Hassan, Wei Wang, Claire Cardie

Figure 1 for Zero-Resource Multilingual Model Transfer: Learning What to Share
Figure 2 for Zero-Resource Multilingual Model Transfer: Learning What to Share
Figure 3 for Zero-Resource Multilingual Model Transfer: Learning What to Share
Figure 4 for Zero-Resource Multilingual Model Transfer: Learning What to Share
Viaarxiv icon

Achieving Human Parity on Automatic Chinese to English News Translation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 29, 2018
Hany Hassan, Anthony Aue, Chang Chen, Vishal Chowdhary, Jonathan Clark, Christian Federmann, Xuedong Huang, Marcin Junczys-Dowmunt, William Lewis, Mu Li, Shujie Liu, Tie-Yan Liu, Renqian Luo, Arul Menezes, Tao Qin, Frank Seide, Xu Tan, Fei Tian, Lijun Wu, Shuangzhi Wu, Yingce Xia, Dongdong Zhang, Zhirui Zhang, Ming Zhou

Figure 1 for Achieving Human Parity on Automatic Chinese to English News Translation
Figure 2 for Achieving Human Parity on Automatic Chinese to English News Translation
Figure 3 for Achieving Human Parity on Automatic Chinese to English News Translation
Figure 4 for Achieving Human Parity on Automatic Chinese to English News Translation
Viaarxiv icon

Universal Neural Machine Translation for Extremely Low Resource Languages

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 17, 2018
Jiatao Gu, Hany Hassan, Jacob Devlin, Victor O. K. Li

Figure 1 for Universal Neural Machine Translation for Extremely Low Resource Languages
Figure 2 for Universal Neural Machine Translation for Extremely Low Resource Languages
Figure 3 for Universal Neural Machine Translation for Extremely Low Resource Languages
Figure 4 for Universal Neural Machine Translation for Extremely Low Resource Languages
Viaarxiv icon

Gender Aware Spoken Language Translation Applied to English-Arabic

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 26, 2018
Mostafa Elaraby, Ahmed Y. Tawfik, Mahmoud Khaled, Hany Hassan, Aly Osama

Figure 1 for Gender Aware Spoken Language Translation Applied to English-Arabic
Figure 2 for Gender Aware Spoken Language Translation Applied to English-Arabic
Figure 3 for Gender Aware Spoken Language Translation Applied to English-Arabic
Figure 4 for Gender Aware Spoken Language Translation Applied to English-Arabic
Viaarxiv icon

Synthetic Data for Neural Machine Translation of Spoken-Dialects

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 28, 2017
Hany Hassan, Mostafa Elaraby, Ahmed Tawfik

Figure 1 for Synthetic Data for Neural Machine Translation of Spoken-Dialects
Figure 2 for Synthetic Data for Neural Machine Translation of Spoken-Dialects
Figure 3 for Synthetic Data for Neural Machine Translation of Spoken-Dialects
Figure 4 for Synthetic Data for Neural Machine Translation of Spoken-Dialects
Viaarxiv icon