Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Earthformer: Exploring Space-Time Transformers for Earth System Forecasting


Jul 12, 2022
Zhihan Gao, Xingjian Shi, Hao Wang, Yi Zhu, Yuyang Wang, Mu Li, Dit-Yan Yeung

* Technical report 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Partial and Asymmetric Contrastive Learning for Out-of-Distribution Detection in Long-Tailed Recognition


Jul 04, 2022
Haotao Wang, Aston Zhang, Yi Zhu, Shuai Zheng, Mu Li, Alex Smola, Zhangyang Wang

* ICML 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Removing Batch Normalization Boosts Adversarial Training


Jul 04, 2022
Haotao Wang, Aston Zhang, Shuai Zheng, Xingjian Shi, Mu Li, Zhangyang Wang

* ICML 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MixGen: A New Multi-Modal Data Augmentation


Jun 16, 2022
Xiaoshuai Hao, Yi Zhu, Srikar Appalaraju, Aston Zhang, Wanqian Zhang, Bo Li, Mu Li


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Modeling Multi-Granularity Hierarchical Features for Relation Extraction


Apr 09, 2022
Xinnian Liang, Shuangzhi Wu, Mu Li, Zhoujun Li

* NAACL 2022 Long Paper 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

BigDetection: A Large-scale Benchmark for Improved Object Detector Pre-training


Mar 24, 2022
Likun Cai, Zhi Zhang, Yi Zhu, Li Zhang, Mu Li, Xiangyang Xue

* Technical report, code is released at https://github.com/amazon-research/bigdetection 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Task-guided Disentangled Tuning for Pretrained Language Models


Mar 22, 2022
Jiali Zeng, Yufan Jiang, Shuangzhi Wu, Yongjing Yin, Mu Li

* Findings of ACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning Confidence for Transformer-based Neural Machine Translation


Mar 22, 2022
Yu Lu, Jiali Zeng, Jiajun Zhang, Shuangzhi Wu, Mu Li


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Pseudocylindrical Convolutions for Learned Omnidirectional Image Compression


Dec 25, 2021
Mu Li, Kede Ma, Jinxing Li, David Zhang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Benchmarking Multimodal AutoML for Tabular Data with Text Fields


Nov 04, 2021
Xingjian Shi, Jonas Mueller, Nick Erickson, Mu Li, Alexander J. Smola

* Proceedings of the Neural Information Processing Systems (NeurIPS) Track on Datasets and Benchmarks 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>