Alert button
Picture for Xiaofei Sun

Xiaofei Sun

Alert button

MobileVLM V2: Faster and Stronger Baseline for Vision Language Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 06, 2024
Xiangxiang Chu, Limeng Qiao, Xinyu Zhang, Shuang Xu, Fei Wei, Yang Yang, Xiaofei Sun, Yiming Hu, Xinyang Lin, Bo Zhang, Chunhua Shen

Viaarxiv icon

Sentiment Analysis through LLM Negotiations

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 03, 2023
Xiaofei Sun, Xiaoya Li, Shengyu Zhang, Shuhe Wang, Fei Wu, Jiwei Li, Tianwei Zhang, Guoyin Wang

Figure 1 for Sentiment Analysis through LLM Negotiations
Figure 2 for Sentiment Analysis through LLM Negotiations
Figure 3 for Sentiment Analysis through LLM Negotiations
Figure 4 for Sentiment Analysis through LLM Negotiations
Viaarxiv icon

Constrained CycleGAN for Effective Generation of Ultrasound Sector Images of Improved Spatial Resolution

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 02, 2023
Xiaofei Sun, He Li, Wei-Ning Lee

Viaarxiv icon

Instruction Tuning for Large Language Models: A Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 21, 2023
Shengyu Zhang, Linfeng Dong, Xiaoya Li, Sen Zhang, Xiaofei Sun, Shuhe Wang, Jiwei Li, Runyi Hu, Tianwei Zhang, Fei Wu, Guoyin Wang

Figure 1 for Instruction Tuning for Large Language Models: A Survey
Figure 2 for Instruction Tuning for Large Language Models: A Survey
Figure 3 for Instruction Tuning for Large Language Models: A Survey
Figure 4 for Instruction Tuning for Large Language Models: A Survey
Viaarxiv icon

Pushing the Limits of ChatGPT on NLP Tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 16, 2023
Xiaofei Sun, Linfeng Dong, Xiaoya Li, Zhen Wan, Shuhe Wang, Tianwei Zhang, Jiwei Li, Fei Cheng, Lingjuan Lyu, Fei Wu, Guoyin Wang

Figure 1 for Pushing the Limits of ChatGPT on NLP Tasks
Figure 2 for Pushing the Limits of ChatGPT on NLP Tasks
Figure 3 for Pushing the Limits of ChatGPT on NLP Tasks
Figure 4 for Pushing the Limits of ChatGPT on NLP Tasks
Viaarxiv icon

Text Classification via Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
May 22, 2023
Xiaofei Sun, Xiaoya Li, Jiwei Li, Fei Wu, Shangwei Guo, Tianwei Zhang, Guoyin Wang

Figure 1 for Text Classification via Large Language Models
Figure 2 for Text Classification via Large Language Models
Figure 3 for Text Classification via Large Language Models
Figure 4 for Text Classification via Large Language Models
Viaarxiv icon

GPT-NER: Named Entity Recognition via Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 26, 2023
Shuhe Wang, Xiaofei Sun, Xiaoya Li, Rongbin Ouyang, Fei Wu, Tianwei Zhang, Jiwei Li, Guoyin Wang

Figure 1 for GPT-NER: Named Entity Recognition via Large Language Models
Figure 2 for GPT-NER: Named Entity Recognition via Large Language Models
Figure 3 for GPT-NER: Named Entity Recognition via Large Language Models
Figure 4 for GPT-NER: Named Entity Recognition via Large Language Models
Viaarxiv icon

A General Framework for Defending Against Backdoor Attacks via Influence Graph

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 29, 2021
Xiaofei Sun, Jiwei Li, Xiaoya Li, Ziyao Wang, Tianwei Zhang, Han Qiu, Fei Wu, Chun Fan

Figure 1 for A General Framework for Defending Against Backdoor Attacks via Influence Graph
Figure 2 for A General Framework for Defending Against Backdoor Attacks via Influence Graph
Figure 3 for A General Framework for Defending Against Backdoor Attacks via Influence Graph
Figure 4 for A General Framework for Defending Against Backdoor Attacks via Influence Graph
Viaarxiv icon