Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Gangshan Wu

AdaDM: Enabling Normalization for Image Super-Resolution


Nov 27, 2021
Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu


  Access Paper or Ask Questions

A Closer Look at Few-Shot Video Classification: A New Baseline and Benchmark


Oct 24, 2021
Zhenxi Zhu, Limin Wang, Sheng Guo, Gangshan Wu

* BMVC2021 camera-ready version 

  Access Paper or Ask Questions

Mutual Supervision for Dense Object Detection


Sep 13, 2021
Ziteng Gao, Limin Wang, Gangshan Wu

* ICCV 2021 camera ready version 

  Access Paper or Ask Questions

Negative Sample Matters: A Renaissance of Metric Learning for Temporal Grounding


Sep 10, 2021
Zhenzhi Wang, Limin Wang, Tao Wu, Tianhao Li, Gangshan Wu

* 18 pages, 18 figures. 1st place solution to HC-STVG challenge of the 3rd PIC workshop (http://www.picdataset.com/challenge/task/hcvg/

  Access Paper or Ask Questions

Self Supervision to Distillation for Long-Tailed Visual Recognition


Sep 09, 2021
Tianhao Li, Limin Wang, Gangshan Wu

* ICCV 2021 camera-ready version 

  Access Paper or Ask Questions

Target Adaptive Context Aggregation for Video Scene Graph Generation


Aug 18, 2021
Yao Teng, Limin Wang, Zhifeng Li, Gangshan Wu

* ICCV 2021 camera-ready version 

  Access Paper or Ask Questions

SADRNet: Self-Aligned Dual Face Regression Networks for Robust 3D Dense Face Alignment and Reconstruction


Jun 06, 2021
Zeyu Ruan, Changqing Zou, Longhai Wu, Gangshan Wu, Limin Wang

* To appear in IEEE Transactions on Image Processing. Code and model is available at https://github.com/MCG-NJU/SADRNet 

  Access Paper or Ask Questions

Anchor-based Plain Net for Mobile Image Super-Resolution


May 20, 2021
Zongcai Du, Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu

* accepted by CVPR2021 MAI Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

MultiSports: A Multi-Person Video Dataset of Spatio-Temporally Localized Sports Actions


May 16, 2021
Yixuan Li, Lei Chen, Runyu He, Zhenzhi Wang, Gangshan Wu, Limin Wang

* One track of DeeperAction [email protected] HomePage: https://deeperaction.github.io/multisports/ 

  Access Paper or Ask Questions

MGSampler: An Explainable Sampling Strategy for Video Action Recognition


Apr 20, 2021
Yuan Zhi, Zhan Tong, Limin Wang, Gangshan Wu


  Access Paper or Ask Questions

Target Transformed Regression for Accurate Tracking


Apr 01, 2021
Yutao Cui, Cheng Jiang, Limin Wang, Gangshan Wu


  Access Paper or Ask Questions

Relaxed Transformer Decoders for Direct Action Proposal Generation


Feb 03, 2021
Jing Tan, Jiaqi Tang, Limin Wang, Gangshan Wu

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

TDN: Temporal Difference Networks for Efficient Action Recognition


Dec 18, 2020
Limin Wang, Zhan Tong, Bin Ji, Gangshan Wu

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Residual Feature Distillation Network for Lightweight Image Super-Resolution


Sep 24, 2020
Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu

* accepted by ECCV2020 AIM workshop 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results


Sep 15, 2020
Kai Zhang, Martin Danelljan, Yawei Li, Radu Timofte, Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu, Yu Zhu, Xiangyu He, Wenjie Xu, Chenghua Li, Cong Leng, Jian Cheng, Guangyang Wu, Wenyi Wang, Xiaohong Liu, Hengyuan Zhao, Xiangtao Kong, Jingwen He, Yu Qiao, Chao Dong, Xiaotong Luo, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Maitreya Suin, Kuldeep Purohit, A. N. Rajagopalan, Xiaochuan Li, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Abdul Muqeet, Jiwon Hwang, Subin Yang, JungHeum Kang, Sung-Ho Bae, Yongwoo Kim, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Yanyun Qu, Geun-Woo Jeon, Jun-Ho Choi, Jun-Hyuk Kim, Jong-Seok Lee, Steven Marty, Eric Marty, Dongliang Xiong, Siang Chen, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Haicheng Wang, Vineeth Bhaskara, Alex Levinshtein, Stavros Tsogkas, Allan Jepson, Xiangzhen Kong, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V, Nan Nan, Shuai Liu, Jie Cai, Zibo Meng, Jiaming Ding, Chiu Man Ho, Xuehui Wang, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Long Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Liang Chen, Yanyun Qu, Long Sun, Wenhao Wang, Zhenbing Liu, Rushi Lan, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni


  Access Paper or Ask Questions

Context-Aware RCNN: A Baseline for Action Detection in Videos


Jul 20, 2020
Jianchao Wu, Zhanghui Kuang, Limin Wang, Wayne Zhang, Gangshan Wu

* ECCV 2020 Camera-ready version 

  Access Paper or Ask Questions

Fully Convolutional Online Tracking


Apr 15, 2020
Yutao Cui, Cheng Jiang, Limin Wang, Gangshan Wu

* Technical Report. Code will be made available at https://github.com/MCG-NJU/FCOT 

  Access Paper or Ask Questions

Actions as Moving Points


Jan 14, 2020
Yixuan Li, Zixu Wang, Limin Wang, Gangshan Wu

* Technical Report 

  Access Paper or Ask Questions

Simple and Lightweight Human Pose Estimation


Nov 23, 2019
Zhe Zhang, Jie Tang, Gangshan Wu


  Access Paper or Ask Questions

LIP: Local Importance-based Pooling


Aug 27, 2019
Ziteng Gao, Limin Wang, Gangshan Wu

* ICCV 2019 camera ready version. Code: https://github.com/sebgao/LIP 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamically Visual Disambiguation of Keyword-based Image Search


May 27, 2019
Yazhou Yao, Zeren Sun, Fumin Shen, Li Liu, Limin Wang, Fan Zhu, Lizhong Ding, Gangshan Wu, Ling Shao

* Accepted by International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Translate-to-Recognize Networks for RGB-D Scene Recognition


Apr 28, 2019
Dapeng Du, Limin Wang, Huiling Wang, Kai Zhao, Gangshan Wu

* Accepted by CVPR 2019. Project: https://ownstyledu.github.io/Translate-to-Recognize-Networks/ 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Actor Relation Graphs for Group Activity Recognition


Apr 23, 2019
Jianchao Wu, Limin Wang, Li Wang, Jie Guo, Gangshan Wu

* Accepted by CVPR 2019 

  Access Paper or Ask Questions