Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Andres Romero

Real-Time Video Super-Resolution on Smartphones with Deep Learning, Mobile AI 2021 Challenge: Report


May 17, 2021
Andrey Ignatov, Andres Romero, Heewon Kim, Radu Timofte, Chiu Man Ho, Zibo Meng, Kyoung Mu Lee, Yuxiang Chen, Yutong Wang, Zeyu Long, Chenhao Wang, Yifei Chen, Boshen Xu, Shuhang Gu, Lixin Duan, Wen Li, Wang Bofei, Zhang Diankai, Zheng Chengjian, Liu Shaoli, Gao Si, Zhang Xiaofeng, Lu Kaidi, Xu Tianyu, Zheng Hui, Xinbo Gao, Xiumei Wang, Jiaming Guo, Xueyi Zhou, Hao Jia, Youliang Yan

* Mobile AI 2021 Workshop and Challenges: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2021/. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2105.07825. substantial text overlap with arXiv:2105.08629, arXiv:2105.07809, arXiv:2105.08630 

  Access Paper or Ask Questions

Self-Supervised Shadow Removal


Oct 22, 2020
Florin-Alexandru Vasluianu, Andres Romero, Luc Van Gool, Radu Timofte

* 10 pages, 4 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Multimodal Video-to-Video Translation via Self-Supervised Learning


Apr 14, 2020
Kangning Liu, Shuhang Gu, Andres Romero, Radu Timofte


  Access Paper or Ask Questions

Multi-View Dynamic Facial Action Unit Detection


Aug 20, 2018
Andres Romero, Juan Leon, Pablo Arbelaez


  Access Paper or Ask Questions