Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Feng Xia

Long Short-Term Temporal Meta-learning in Online Recommendation


May 08, 2021
Ruobing Xie, Yalong Wang, Rui Wang, Yuanfu Lu, Yuanhang Zou, Feng Xia, Leyu Lin

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Learning: A Survey


May 03, 2021
Feng Xia, Ke Sun, Shuo Yu, Abdul Aziz, Liangtian Wan, Shirui Pan, Huan Liu

* IEEE Transactions on Artificial Intelligence (2021) 
* 19 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Force Learning


Mar 07, 2021
Ke Sun, Jiaying Liu, Shuo Yu, Bo Xu, Feng Xia


  Access Paper or Ask Questions

Network Representation Learning: From Traditional Feature Learning to Deep Learning


Mar 07, 2021
Ke Sun, Lei Wang, Bo Xu, Wenhong Zhao, Shyh Wei Teng, Feng Xia


  Access Paper or Ask Questions

Graph Self-Supervised Learning: A Survey


Feb 27, 2021
Yixin Liu, Shirui Pan, Ming Jin, Chuan Zhou, Feng Xia, Philip S. Yu

* 8 pages, 2 figures, has been submitted to IJCAI 2021 Survey Track 

  Access Paper or Ask Questions

OFFER: A Motif Dimensional Framework for Network Representation Learning


Aug 27, 2020
Shuo Yu, Feng Xia, Jin Xu, Zhikui Chen, Ivan Lee


  Access Paper or Ask Questions

Understanding the Advisor-advisee Relationship via Scholarly Data Analysis


Aug 20, 2020
Jiaying Liu, Tao Tang, Xiangjie Kong, Amr Tolba, Zafer AL-Makhadmeh, Feng Xia


  Access Paper or Ask Questions

Shifu2: A Network Representation Learning Based Model for Advisor-advisee Relationship Mining


Aug 17, 2020
Jiaying Liu, Feng Xia, Lei Wang, Bo Xu, Xiangjie Kong, Hanghang Tong, Irwin King


  Access Paper or Ask Questions

DINE: A Framework for Deep Incomplete Network Embedding


Aug 09, 2020
Ke Hou, Jiaying Liu, Yin Peng, Bo Xu, Ivan Lee, Feng Xia

* The 32nd Australasian Joint Conference on Artificial Intelligence (AI), 2-5 Dec 2019, Adelaide Australia 
* 12 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Multivariate Relations Aggregation Learning in Social Networks


Aug 09, 2020
Jin Xu, Shuo Yu, Ke Sun, Jing Ren, Ivan Lee, Shirui Pan, Feng Xia

* ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries (JCDL 2020), Wuhan, China, August 1 - 5, 2020 
* 11 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Random Walks: A Review of Algorithms and Applications


Aug 09, 2020
Feng Xia, Jiaying Liu, Hansong Nie, Yonghao Fu, Liangtian Wan, Xiangjie Kong

* IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, 4(2): 95-107, April 2020 
* 13 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Big Networks: A Survey


Aug 09, 2020
Hayat Dino Bedru, Shuo Yu, Xinru Xiao, Da Zhang, Liangtian Wan, He Guo, Feng Xia

* Computer Science Review, Volume 37, August 2020, 100247 
* 69 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

MODEL: Motif-based Deep Feature Learning for Link Prediction


Aug 09, 2020
Lei Wang, Jing Ren, Bo Xu, Jianxin Li, Wei Luo, Feng Xia

* IEEE Transactions on Computational Social Systems, 7(2): 503-516, April 2020 
* 14 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Graduate Employment Prediction with Bias


Dec 27, 2019
Teng Guo, Feng Xia, Shihao Zhen, Xiaomei Bai, Dongyu Zhang, Zitao Liu, Jiliang Tang


  Access Paper or Ask Questions

Iterative Nearest Neighborhood Oversampling in Semisupervised Learning from Imbalanced Data


Dec 24, 2013
Fengqi Li, Chuang Yu, Nanhai Yang, Feng Xia, Guangming Li, Fatemeh Kaveh-Yazdy

* The Scientific World Journal, Volume 2013, Article ID 875450, 2013 

  Access Paper or Ask Questions

Building Smart Communities with Cyber-Physical Systems


Dec 31, 2011
Feng Xia, Jianhua Ma

* ACM UBICOMP Symposium on Social and Community Intelligence (SCI), Beijing, China, September 2011 

  Access Paper or Ask Questions