Alert button
Picture for Yao Wang

Yao Wang

Alert button

DeepEMC-T2 Mapping: Deep Learning-Enabled T2 Mapping Based on Echo Modulation Curve Modeling

Feb 29, 2024
Haoyang Pei, Timothy M. Shepherd, Yao Wang, Fang Liu, Daniel K Sodickson, Noam Ben-Eliezer, Li Feng

Viaarxiv icon

Low-Tubal-Rank Tensor Recovery via Factorized Gradient Descent

Feb 03, 2024
Zhiyu Liu, Zhi Han, Yandong Tang, Xi-Le Zhao, Yao Wang

Viaarxiv icon

UNEX-RL: Reinforcing Long-Term Rewards in Multi-Stage Recommender Systems with UNidirectional EXecution

Jan 12, 2024
Gengrui Zhang, Yao Wang, Xiaoshuang Chen, Hongyi Qian, Kaiqiao Zhan, Ben Wang

Viaarxiv icon

Efficient Generalized Low-Rank Tensor Contextual Bandits

Nov 09, 2023
Qianxin Yi, Yiyang Yang, Shaojie Tang, Yao Wang

Viaarxiv icon

VisPercep: A Vision-Language Approach to Enhance Visual Perception for People with Blindness and Low Vision

Oct 31, 2023
Yu Hao, Fan Yang, Hao Huang, Shuaihang Yuan, Sundeep Rangan, John-Ross Rizzo, Yao Wang, Yi Fang

Viaarxiv icon

Lifting the Veil: Unlocking the Power of Depth in Q-learning

Oct 27, 2023
Shao-Bo Lin, Tao Li, Shaojie Tang, Yao Wang, Ding-Xuan Zhou

Viaarxiv icon

Distillation Improves Visual Place Recognition for Low-Quality Queries

Oct 10, 2023
Anbang Yang, Yao Wang, John-Ross Rizzo, Chen Feng

Figure 1 for Distillation Improves Visual Place Recognition for Low-Quality Queries
Figure 2 for Distillation Improves Visual Place Recognition for Low-Quality Queries
Figure 3 for Distillation Improves Visual Place Recognition for Low-Quality Queries
Figure 4 for Distillation Improves Visual Place Recognition for Low-Quality Queries
Viaarxiv icon

Provable Tensor Completion with Graph Information

Oct 04, 2023
Kaidong Wang, Yao Wang, Xiuwu Liao, Shaojie Tang, Can Yang, Deyu Meng

Viaarxiv icon