Alert button
Picture for Zheng Liang

Zheng Liang

Alert button

TimeCSL: Unsupervised Contrastive Learning of General Shapelets for Explorable Time Series Analysis

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 07, 2024
Zhiyu Liang, Chen Liang, Zheng Liang, Hongzhi Wang, Bo Zheng

Viaarxiv icon

Unsupervised Multi-modal Feature Alignment for Time Series Representation Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 09, 2023
Chen Liang, Donghua Yang, Zhiyu Liang, Hongzhi Wang, Zheng Liang, Xiyang Zhang, Jianfeng Huang

Viaarxiv icon

Incorporating Class-based Language Model for Named Entity Recognition in Factorized Neural Transducer

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 14, 2023
Peng Wang, Yifan Yang, Zheng Liang, Tian Tan, Shiliang Zhang, Xie Chen

Viaarxiv icon

UniCATS: A Unified Context-Aware Text-to-Speech Framework with Contextual VQ-Diffusion and Vocoding

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 18, 2023
Chenpeng Du, Yiwei Guo, Feiyu Shen, Zhijun Liu, Zheng Liang, Xie Chen, Shuai Wang, Hui Zhang, Kai Yu

Figure 1 for UniCATS: A Unified Context-Aware Text-to-Speech Framework with Contextual VQ-Diffusion and Vocoding
Figure 2 for UniCATS: A Unified Context-Aware Text-to-Speech Framework with Contextual VQ-Diffusion and Vocoding
Figure 3 for UniCATS: A Unified Context-Aware Text-to-Speech Framework with Contextual VQ-Diffusion and Vocoding
Figure 4 for UniCATS: A Unified Context-Aware Text-to-Speech Framework with Contextual VQ-Diffusion and Vocoding
Viaarxiv icon

Improving Code-Switching and Named Entity Recognition in ASR with Speech Editing based Data Augmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 14, 2023
Zheng Liang, Zheshu Song, Ziyang Ma, Chenpeng Du, Kai Yu, Xie Chen

Figure 1 for Improving Code-Switching and Named Entity Recognition in ASR with Speech Editing based Data Augmentation
Figure 2 for Improving Code-Switching and Named Entity Recognition in ASR with Speech Editing based Data Augmentation
Figure 3 for Improving Code-Switching and Named Entity Recognition in ASR with Speech Editing based Data Augmentation
Figure 4 for Improving Code-Switching and Named Entity Recognition in ASR with Speech Editing based Data Augmentation
Viaarxiv icon

Contrastive Shapelet Learning for Unsupervised Multivariate Time Series Representation Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 02, 2023
Zhiyu Liang, Jianfeng Zhang, Chen Liang, Hongzhi Wang, Zheng Liang, Lujia Pan

Figure 1 for Contrastive Shapelet Learning for Unsupervised Multivariate Time Series Representation Learning
Figure 2 for Contrastive Shapelet Learning for Unsupervised Multivariate Time Series Representation Learning
Figure 3 for Contrastive Shapelet Learning for Unsupervised Multivariate Time Series Representation Learning
Figure 4 for Contrastive Shapelet Learning for Unsupervised Multivariate Time Series Representation Learning
Viaarxiv icon

UniTS: A Universal Time Series Analysis Framework with Self-supervised Representation Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 24, 2023
Zhiyu Liang, Chen Liang, Zheng Liang, Hongzhi Wang

Figure 1 for UniTS: A Universal Time Series Analysis Framework with Self-supervised Representation Learning
Figure 2 for UniTS: A Universal Time Series Analysis Framework with Self-supervised Representation Learning
Figure 3 for UniTS: A Universal Time Series Analysis Framework with Self-supervised Representation Learning
Figure 4 for UniTS: A Universal Time Series Analysis Framework with Self-supervised Representation Learning
Viaarxiv icon

A Roadmap for Big Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 02, 2022
Sha Yuan, Hanyu Zhao, Shuai Zhao, Jiahong Leng, Yangxiao Liang, Xiaozhi Wang, Jifan Yu, Xin Lv, Zhou Shao, Jiaao He, Yankai Lin, Xu Han, Zhenghao Liu, Ning Ding, Yongming Rao, Yizhao Gao, Liang Zhang, Ming Ding, Cong Fang, Yisen Wang, Mingsheng Long, Jing Zhang, Yinpeng Dong, Tianyu Pang, Peng Cui, Lingxiao Huang, Zheng Liang, Huawei Shen, Hui Zhang, Quanshi Zhang, Qingxiu Dong, Zhixing Tan, Mingxuan Wang, Shuo Wang, Long Zhou, Haoran Li, Junwei Bao, Yingwei Pan, Weinan Zhang, Zhou Yu, Rui Yan, Chence Shi, Minghao Xu, Zuobai Zhang, Guoqiang Wang, Xiang Pan, Mengjie Li, Xiaoyu Chu, Zijun Yao, Fangwei Zhu, Shulin Cao, Weicheng Xue, Zixuan Ma, Zhengyan Zhang, Shengding Hu, Yujia Qin, Chaojun Xiao, Zheni Zeng, Ganqu Cui, Weize Chen, Weilin Zhao, Yuan Yao, Peng Li, Wenzhao Zheng, Wenliang Zhao, Ziyi Wang, Borui Zhang, Nanyi Fei, Anwen Hu, Zenan Ling, Haoyang Li, Boxi Cao, Xianpei Han, Weidong Zhan, Baobao Chang, Hao Sun, Jiawen Deng, Chujie Zheng, Juanzi Li, Lei Hou, Xigang Cao, Jidong Zhai, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jiwen Lu, Zhiwu Lu, Qin Jin, Ruihua Song, Ji-Rong Wen, Zhouchen Lin, Liwei Wang, Hang Su, Jun Zhu, Zhifang Sui, Jiajun Zhang, Yang Liu, Xiaodong He, Minlie Huang, Jian Tang, Jie Tang

Figure 1 for A Roadmap for Big Model
Figure 2 for A Roadmap for Big Model
Figure 3 for A Roadmap for Big Model
Figure 4 for A Roadmap for Big Model
Viaarxiv icon

Auto-CASH: Autonomous Classification Algorithm Selection with Deep Q-Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 07, 2020
Tianyu Mu, Hongzhi Wang, Chunnan Wang, Zheng Liang

Figure 1 for Auto-CASH: Autonomous Classification Algorithm Selection with Deep Q-Network
Figure 2 for Auto-CASH: Autonomous Classification Algorithm Selection with Deep Q-Network
Figure 3 for Auto-CASH: Autonomous Classification Algorithm Selection with Deep Q-Network
Figure 4 for Auto-CASH: Autonomous Classification Algorithm Selection with Deep Q-Network
Viaarxiv icon