Alert button
Picture for Yujia Xie

Yujia Xie

Alert button

Video-Bench: A Comprehensive Benchmark and Toolkit for Evaluating Video-based Large Language Models

Nov 28, 2023
Munan Ning, Bin Zhu, Yujia Xie, Bin Lin, Jiaxi Cui, Lu Yuan, Dongdong Chen, Li Yuan

Viaarxiv icon

DoLa: Decoding by Contrasting Layers Improves Factuality in Large Language Models

Sep 07, 2023
Yung-Sung Chuang, Yujia Xie, Hongyin Luo, Yoon Kim, James Glass, Pengcheng He

Figure 1 for DoLa: Decoding by Contrasting Layers Improves Factuality in Large Language Models
Figure 2 for DoLa: Decoding by Contrasting Layers Improves Factuality in Large Language Models
Figure 3 for DoLa: Decoding by Contrasting Layers Improves Factuality in Large Language Models
Figure 4 for DoLa: Decoding by Contrasting Layers Improves Factuality in Large Language Models
Viaarxiv icon

Predictive Sparse Manifold Transform

Aug 27, 2023
Yujia Xie, Xinhui Li, Vince D. Calhoun

Viaarxiv icon

Interactive Editing for Text Summarization

Jun 05, 2023
Yujia Xie, Xun Wang, Si-Qing Chen, Wayne Xiong, Pengcheng He

Figure 1 for Interactive Editing for Text Summarization
Figure 2 for Interactive Editing for Text Summarization
Figure 3 for Interactive Editing for Text Summarization
Figure 4 for Interactive Editing for Text Summarization
Viaarxiv icon

Album Storytelling with Iterative Story-aware Captioning and Large Language Models

May 24, 2023
Munan Ning, Yujia Xie, Dongdong Chen, Zeyin Song, Lu Yuan, Yonghong Tian, Qixiang Ye, Li Yuan

Figure 1 for Album Storytelling with Iterative Story-aware Captioning and Large Language Models
Figure 2 for Album Storytelling with Iterative Story-aware Captioning and Large Language Models
Figure 3 for Album Storytelling with Iterative Story-aware Captioning and Large Language Models
Figure 4 for Album Storytelling with Iterative Story-aware Captioning and Large Language Models
Viaarxiv icon

Summarization with Precise Length Control

May 09, 2023
Lesly Miculicich, Yujia Xie, Song Wang, Pengcheng He

Figure 1 for Summarization with Precise Length Control
Figure 2 for Summarization with Precise Length Control
Figure 3 for Summarization with Precise Length Control
Figure 4 for Summarization with Precise Length Control
Viaarxiv icon

ChatGPT-steered Editing Instructor for Customization of Abstractive Summarization

May 04, 2023
Wen Xiao, Yujia Xie, Giuseppe Carenini, Pengcheng He

Figure 1 for ChatGPT-steered Editing Instructor for Customization of Abstractive Summarization
Figure 2 for ChatGPT-steered Editing Instructor for Customization of Abstractive Summarization
Figure 3 for ChatGPT-steered Editing Instructor for Customization of Abstractive Summarization
Figure 4 for ChatGPT-steered Editing Instructor for Customization of Abstractive Summarization
Viaarxiv icon

Check Your Facts and Try Again: Improving Large Language Models with External Knowledge and Automated Feedback

Mar 08, 2023
Baolin Peng, Michel Galley, Pengcheng He, Hao Cheng, Yujia Xie, Yu Hu, Qiuyuan Huang, Lars Liden, Zhou Yu, Weizhu Chen, Jianfeng Gao

Figure 1 for Check Your Facts and Try Again: Improving Large Language Models with External Knowledge and Automated Feedback
Figure 2 for Check Your Facts and Try Again: Improving Large Language Models with External Knowledge and Automated Feedback
Figure 3 for Check Your Facts and Try Again: Improving Large Language Models with External Knowledge and Automated Feedback
Figure 4 for Check Your Facts and Try Again: Improving Large Language Models with External Knowledge and Automated Feedback
Viaarxiv icon