Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zichang Liu

Efficient Inference via Universal LSH Kernel


Jun 21, 2021
Zichang Liu, Benjamin Coleman, Anshumali Shrivastava


  Access Paper or Ask Questions

Neighbor Oblivious Learning (NObLe) for Device Localization and Tracking


Nov 23, 2020
Zichang Liu, Li Chou, Anshumali Shrivastava


  Access Paper or Ask Questions

Conditional Automated Channel Pruning for Deep Neural Networks


Sep 27, 2020
Yixin Liu, Yong Guo, Zichang Liu, Haohua Liu, Jingjie Zhang, Zejun Chen, Jing Liu, Jian Chen


  Access Paper or Ask Questions

Climbing the WOL: Training for Cheaper Inference


Jul 03, 2020
Zichang Liu, Zhaozhuo Xu, Alan Ji, Jonathan Li, Beidi Chen, Anshumali Shrivastava


  Access Paper or Ask Questions